5.aprīlī Lizuma pagasta „Akācijās” svinīgi tika atklātas pārbūvētās telpas, kas tagad ir pielāgotas pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai Lizuma vidusskolas vajadzībām.

Jaunajā mājvietā, kurai dots nosaukums „Kastanītis”, bērni mitināsies trīs dažādu vecumposmu grupās: 1,5-2,5 gadi (jaunākā grupa); 3-4 gadi (otra jaunākā grupa); 4-5 gadi (vidējā grupa). Kopumā 49 bērni (dati uz 05.04.2017.). Savukārt līdzšinējās telpās Lizuma vidusskolā turpinās uzturēties vecākās grupas bērni (5 gadi) un sagatavošanas grupas bērni (6 gadi). Kopumā 30 bērni (dati uz 05.04.2017.). „Kastanīti” bērni sāks apdzīvot jau 6.aprīlī.

Pēc simboliskā lentas pārgriešanas brīža Lizuma vidusskolas direktore Irēna Ābeltiņa kopā ar Pepiju Garzeķi iepazīstināja sanākušos ar jaunajām telpām – nodarbību telpu, guļamtelpu, ēdamzāli, aktivitāšu telpu, palīgtelpām, sanitārajiem mezgliem un zāli, kurā par godu šim notikumam muzikālus priekšnesumus sniedza Lizuma vidusskolas vokāli instrumentālā grupa “Pa stīgai”.

„Šobrīd Lizuma vidusskolā pirmsskolas izglītības programmu apgūst 79 bērni – ne tikai no Lizuma pagasta, bet arī, piemēram, no Tirzas, Druvienas un Lejasciema. Ikdienā par šiem bērniem rūpējas 11 cilvēku liels kolektīvs – audzinātājas, auklītes, palīgstrādnieks. Mums ir pieejama arī nakts grupa, kuras darbība ir pakārtota bērnu vacāku darba laikam. Vecāki savlaicīgi raksta iesniegumu, kurā norāda konkrētus datumus, kad bērnu atstāts nakts grupā,” informē I.Ābeltiņa.

Papildus telpas pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanai Lizuma vidusskolā bija nepieciešamas, jo, attīstoties uzņēmējdarbībai un palielinoties darba vietu skaitam, pieaudzis arī ģimeņu skaits, kurās aug pirmsskolas vecuma bērni.

Lēmums par telpu grupas pārbūvi pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vajadzībām Lizuma “Akācijās” pieņemts 2016.gada 25.augusta Gulbenes novada domes sēdē.

Telpu grupas pārbūvi iepirkuma procedūras rezultātā veica SIA “RUFS” par 110138,29 eiro bez PVN. Būvniecības īstenošanai pašvaldība ņēma aizņēmumu Valsts kasē.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste