4. aprīlī Gulbenes novada valsts ģimnāzijā notika svešvalodu (krievu un vācu ) skolotāju seminārs. Semināra galvenā aktivitāte – atklāto stundu vērošana un analīze. Skolotājiem bija iespēja vērot krievu valodas stundu 7. kl. – skolotāja S. Svikša, 8. kl. – skolotāja Ā. Vīcupe, 10.kl. – skolotāja V. Stepanova, vācu valodas stundu 11. kl. – skolotāja Anita Putna.

               Pēc vērotās stundas skolotāji kopā ar kolēģiem analizēja stundu, pārrunājot izmantotās metodes. Skolotājiem tika piedāvāta iespēja novērtēt skolēnu valodas lietojumu arī priekšnesumos - 7. kl. skolēni bija sagatavojuši dziesmu un dzejoļa montāžu krievu valodā, 9.kl. skolnieks Kārlis Bošs prezentēja mutvārdu daļas tēmu no DSD I eksāmena “Es un mūzika”, 12.kl. skolniece Viktorija Kuļikova prezentēja mutvārdu daļas tēmu no DSD II eksāmena “Vai fiziskās aktivitātes pagarina cilvēka mūža ilgumu”.

               Vērtējot pasākumu, skolotāji akcentēja svešvalodu nozīmi darba tirgū, kā arī apmainījās ar materiāliem, idejām un savu pieredzi. Esam gandarīti, ka iedevās pozitīvā atmosfērā gūt jaunas idejas un iedvesmu darbam.

                Svešvalodu skolotāji gatavojas nākamajam pasākumam – Talsu novada svešvalodu skolotāju vizītei Gulbenes novadā 3. maijā.

Skolotāja Maija Skopāne