28.aprīlī Gulbenes vidusskolā norisināsies projekta „Garšīgie likumi” noslēguma pasākums, kura mērķis ir diskusiju ceļā uzzināt jauniešu domas par pārtikas drošību.

Diskutējot ar nozares ekspertiem, Gulbenes jaunieši gūs jaunas un praktiskas zināšanas par pārtikas drošību, patērētāju tiesībām, un attiecīgi Eiropas Parlamenta paveikto šajās jomās.  Kopumā Eiropas Parlamenta Informācijas biroja (EPIB) Latvijā projektā “Garšīgie likumi” iesaistījušās vairāk kā 100 vispārizglītojošās skolas visā Latvijā.

Gulbenes vidusskolā ar jauniešiem tiksies Pārtikas un veterinārā dienesta Austrumvidzemes pārvaldes vadītājas vietniece Ārija Ločmele un Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā pārstāve Jolanta Bogustova.

EPIB 2015.gadā uzsāka projektu “Garšīgie likumi”, aicinot iesaistīties un sadarboties skolotājus, skolēnus un pārtikas nozares ekspertus. Projekta mērķis – informēt par ikvienam iedzīvotājam saistošiem Eiropas Parlamenta lēmumiem pārtikas drošības un patērētāju tiesību jomās.

Projekta ietvaros, izmantojot EPIB sagatavotos materiālus, skolēni pēc izvēles apguva trīs tēmas: ģenētiski modificētie organismi, jaunā pārtika un alergēni. Mācību noslēgumā skolēni dalās ar gūtajām zināšanām un kopā ar ekspertiem diskutē par pārtikas drošību Latvijā. 

Plašāk par "Garšīgajiem likumiem": http://www.europarl.lv/lv/pasakumi/pas-kumi2017/-gars-gie-likumi-gt-latvijas-skol-s-.html

Informē Gunta Krevica, Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste