No 21. līdz 23. aprīlim Rīgā notika Latvijas 41. skolēnu zinātniskā konference, kurā pulcējās 556 skolēni no 129 skolām, darbi tika aizstāvēti 23 zinātņu sekcijās. No Gulbenes novada valsts ģimnāzijas konferencē piedalījās 4 skolēni un 3 skolotāji. Konferences atklāšanas plenārsēde notika Latvijas Universitātes Lielajā aulā, dalībniekus uzrunāja Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, LU rektors I. Muižnieks. Konferences dalībniekus ar iedvesmojošiem stāstiem uzmundrināja zinātnieki, kuri pirms vairākiem gadiem uzstājušies konferencē kā skolēni.

                Zinātņu sekciju darbā skolēni guva vērtīgu publiskās uzstāšanās pieredzi, kā arī bagātināja savu erudīciju, ieklausoties citu kolēģu paveiktajā. Vides zinātņu sekcijā ģimnāzija tika pārstāvēta ar diviem pētījumiem - darbu “Ārstniecības augi Gulbenes tuvumā sastopamajos biotopos” prezentēja Katrīna Dundure. Katrīnas darbs novērtēts ar II pakāpes diplomu., darbu “Stikla šķirošana un tā otrreizējās izmantošanas iespējas ” prezentēja Bruno Eduards Krēsliņš, iepazīstinot ar gūto pieredzi Čehijā. Ekonomikas sekcijā darbu “Personīgā budžeta plānošana jauniešiem” aizstāvēja Sabīne Russaka. Mākslas zinātnes sekcijā darbu “Grafiskā dizaina elementu un principu izmantošana izglītības iestādes pasākumu afišās” prezentēja Jānis Kokarevičs, iegūstot I pakāpes diplomu.

                Esam gandarīti par katra skolēna paveikto un priecājamies par rezultātiem! Paldies skolotājām Andai Sprudzānei-Cakulai, Simonai Sniķei, Līgai Silauniecei par skolēniem sniegto atbalstu!

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolotāja Maija Skopāne