Spītējot drēgnajam laikam, Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi 21. aprīlī ieradās atbildes vizītē mūsu novadā, lai satiktu kolēģus, kopā mācītos un diskutētu par novitātēm mācību procesos pirmsskolā un sākumskolā. Skolotāji, kuru vidū bija gan mūzikas, gan skolu un pirmsskolu pedagogi, vēroja integrētu mūzikas nodarbību Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādē, kurā muzicēja un savas prasmes rādīja nākamie pirmklasnieki. Bērniem bija iespēja dziedāt ar pašas dziesmas autores Lolitas Saulietes izpildītu pavadījumu, kura arī ciemojās pie mums. Viņas dziesmu repertuārs ir iecienīts novada pedagogu vidū. Iepazīstot Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādi, ciemiņi augstu novērtēja ieguldījumu telpu labiekārtošanā, kā arī plašo teritoriju ar iespēju īstenot brīvdabas pedagoģiju.

Tālāk ciemiņu ceļš veda uz Gulbenes 2. vidusskolu, kur skolotājas Ligitas Plešanovas–Jarusovas vadībā muzicēja 1. klases audzēkņi. Uzskatāmi bija redzama pēctecība pirmsskolā un sākumskolā. Pēc mācību stundas vērošanas pedagogi pārrunās atzina, ka skolotāja lieliski pierādīja: sākumskolas posmā sēdēšana solos nav piemērota vide mūzikas apguvei. Šajā stundā pārsvarā bērni bija kustībā.

Pēc kopā baudītām pusdienām, diskutējot par šī brīža pedagoģijas aktualitātēm un izvaicājot brīvprātīgo jaunieti Anabellu par viņas darbošanos Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādē, ceļš veda uz Druvienu.

Kā paši ciemiņi atzina - beidzot mēs esam šajā lieliskajā vietā! Likās, ka laiks rit nesteidzīgi. Bērni muzicē, mācās no S. Lodiņas veidotās Latviešu Ābeces, skan stabules, kokles, un drīz vien pašas skolotājas ņem rokās gan stabules, gan kokles un ļaujas mūzikas burvībai! Notiek ilgi gaidītā tikšanās ar kokļu meistaru Viktoru, kā rezultātā viena no skaistajām Latgales koklēm nu jau skanēs arī kādā Rīgas pirmsskolā. Interesantie druvēniešu gatavotie mūzikas instrumenti priecēs arī Rīgas bērnus, un vasaras nometnes Druvienā noteikti atvedīs ciemiņus vēlreiz šurp atpakaļ!

Mīļš paldies ikvienam, kurš palīdzēja, lai šī tikšanās būtu tik jauka!

Pedagoģe Lolita Sauliete:

“Jūs Gulbenē strādājat vienā kopīgā komandā, jums ir jūtams atbalsts, un izglītības iestāžu dalība dažādos projektos ir apbrīnojama! Ir tik daudz cilvēku, kam gribas teikt paldies par silto uzņemšanu, daudzajām dāvanām un sirds siltumu, kas valda pie jums! Šīs sajūtas Rīgā vēl ilgi paliks atmiņā. Lai gulbeniešiem skanīgs pavasaris un jauka atpūta vasarā!”

Ar ciemiņiem kopā bija Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes mūzikas skolotāja Lāsma Lapkaša