Stāmerienas pamatskolā no 24. līdz 29. aprīlim noritēja projektu nedēļa, kuras mērķis bija kompetencēs balstīta mācīšanās ar praktiskām darbībām.

Metodiskajās komisijās tika veidoti dienu plāni, lai izglītojamajiem būtu ne tikai interesanti, bet gūtu jaunas zināšanas un prasmes. Katra diena bija piepildīta.

Projektu nedēļu atklāja dabaszinātnes. Kopā ar Daugavpils Universitātes jaunajiem zinātniekiem Maksimu un Aināru skolēni uzzināja par kukaiņu daudzveidību un pētīja dzīvību pļavas peļķē un ezera ūdenī gan ar neapbruņotu aci, gan ar modernu mikroskopu. Dienas otrajā pusē dažādi eksperimenti un pētījumi pēc dotajiem aprakstiem bija jāveic pašiem skolēniem.

Mākslas dienā skolā darbojās visdažādākās meistardarbnīcas – dejas, mūzikas, vizuālās mākslas, papīra locīšanas, cepumu gatavošanas un cepšanas mākslas. Vislielāko atzinību izpelnījās cepumu gatavošanas un cepšanas darbnīca. Dienas noslēgumā mūs iepriecināja mūziķis Gregs.

Sporta diena sākās ar tikšanos ar Daumantu Dreiškenu, Olimpisko vicečempionu, Pasaules čempionu bobslejā. Sportists pastāstīja par sevi, par ieguldīto darbu ceļā uz sasniegumiem. Aplausus izpelnījās Daumanta teiktais, ka cilvēku galvās ir daudz tukšu vietu, kas tā vien prasās, lai tās aizpildītu ar zināšanām, tai skaitā – prasme saprast un izteikties svešvalodās.

Dienas turpinājumā sportiskās aktivitātēs skolēni pārbaudīja savu izveicību, spēku un ātrumu. Kamēr vecākie skolasbiedri turpināja sportot, sākumskolnieki devās uz tikšanos ar sabiedriskajām omītēm, ar kurām draudzība ilgst jau vairākus gadus. Neliels pārgājiens, un omītes Gaidas saimniecība jau klāt. Prieka brīžu netrūka, jo sētā atnācējus sagaidīja mājas sargi – nopietnā Lora un nerātnā Džera, bet kūtī krietns aitu bariņš ar sprogainajiem mazuļiem un putnu saime gaidīja cienastu. Atpakaļceļā mūs pārsteidza spēcīgs vējš ar lietu, kas pārgāja pamatīgā krusā. Vajadzēja glābties aiz lielo koku stumbriem. Nu tas tik bija notikums! Bet Stāmerienas tautas namā citas omītes jau gaidīja ar karstu zāļu tēju un pankūkām, bet ievārījums visdažādākais, pašu rokām gatavots.

Ceturtdien, Vēstures un Sociālo zinību dienā, veicami vairāki uzdevumi katrai klasei – jāsagatavo tūrisma ceļvedis pa Stāmerienu, pēc dotā apraksta jāveido viduslaiku pilsētas makets un ar abiem darbiem jāiepazīstina skolasbiedri. Jaunāko klašu skolēni atzina, ka šādā veidā nav grūti izprast to, ko mācās vecākajās klasēs. Tagad izveidotie maketi un ceļveži aplūkojami skolas gaitenī.

  1. klase šajā dienā noskatījās Edvīna Šņores dokumentālo filmu “Padomju stāsts”, 7. – 9. klašu audzēkņi apmeklēja TehnoBusu – mobilo demonstrāciju laboratoriju.

Projektu nedēļu noslēdza Valodu diena. Tad nu tiešām bija jāatceras Daumanta Dreiškena teiktais par valodu nozīmi saziņā, jo skolā viesojās brīvprātīgā darba jaunieši Jimena (Spānija), George (Grieķija) un Miroslav (Slovākija). Kopīgi tika gan dejots, gan iets rotaļās, gan praktiski pielietotas angļu valodas zināšanas.

Bet pēcpusdienā bija tikšanās ar sabiedrisko attiecību speciālisti, izdevuma “Gulbenes Novada Ziņas“ redaktori Janu Igaviņu. Skolēniem radās priekšstats par žurnālista darbu, valodas kultūru saziņā, masu medijos un internetā. Jana mudināja skolēnus kritiski vērtēt informāciju un tās avotus.

Projektu nedēļas izvērtējums vēl turpinās, bet pirmās atsauksmes liecina, ka praktiska darbošanās, tikšanās ar interesantiem cilvēkiem sniedz ne tikai zināšanas, bet izpratni par daudzām lietām mūsu dzīvē.

Paldies visiem nedēļas organizatoriem un dalībniekiem par saturīgi un mērķtiecīgi pavadītu nedēļu, bet īpaša pateicība viesiem - jaunajiem zinātniekiem Maksimam un Aināram, mūziķim Gregam, Daumantam Dreiškenam, Janai Igaviņai, jauniešu centram "Bāze", Stāmerienas pagasta seniorēm – par to, ka neatteica un atrada laiku tikties ar Stāmerienas pamatskolas skolēniem.

Informē Sarmīte Nikandrova, Stāmerienas pamatskolas skolotāja;
sagatavoja Jana Igaviņa, Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste