Drukāt

Kopš 1997. gada Latvijā tiek īstenots vācu valodas II pakāpes diplomeksāmens (DSD II) , kuru kārto 12. klases skolēni. Mūsu ģimnāzijai oficiālas tiesības gatavot audzēkņus šim eksāmenam ir no 2004. gada. Šis pārbaudījums ir starptautiski atzīts un apliecina teicamas vācu valodas zināšanas, kas dod iespēju studēt Vācijas augstskolās bez iestājeksāmena vācu valodā. Kopš 2012. gada Latvijā 8. -11. klašu skolēniem ir iespējams kārtot arī vācu valodas I pakāpes diploma eksāmenu. Iegūtais dokuments apliecina iegūto valodas prasmju līmeni, kas nepieciešams, lai vēlāk strādātu Vācijā vai mācītos koledžās un profesionālajās mācību iestādēs. Gulbenes novada valsts ģimnāzijas audzēkņi jau otro gadu kārto arī šo pārbaudījumu.

Šī gada 11. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Ziedoņa zālē notika svinīgs diplomu pasniegšanas pasākums. Tā ietvaros tika organizēta gan DSD II diploma ieguvēju, gan sabiedrībā zināmu personību paneļdiskusija par vācu valodas lomu 21. gadsimtā. Visi klātesošie noskatījās īsfilmu par diplomeksāmena absolventu gaitām laika posmā no 1997. līdz 2017. gadam. Piemēram, Artūrs Dedzis, kurš ikdienā ir pārdošanas vadītājs un strādā ar vācu uzņēmumu produkciju, uzsvēra, ka vācu valodas zināšanas viņam devušas iespēju tūlīt pēc vidusskolas atrast darbu lielā lauksaimniecības uzņēmumā. Arī šobrīd tās ļauj labāk veidot kontaktus ar šajā valodā runājošajiem.

Vineta Smilga - Ventspils augstskolas studente – informēja, ka vācu valodas tulku grupā studējošo skaits pēdējos gados palielinās. Visi paneļdiskusijas dalībnieki akcentēja, ka šodien ikvienam jaunam cilvēkam būtu jāprot kā minimums četras svešvalodas. Vēlams labi pārvaldīt angļu, vācu un franču valodu. Tas ļautu Eiropā justies komfortabli.

Pasākuma otrajā daļā svinīgās uzrunas teica IZM Valsts sekretāra vietniece un Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore Gunta Arāja, Valsts Izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks un vācu valodas konsultante/koordinatore Latvijā Anete Rihtere – Jūdta. “Katra valoda, kuru esi apguvis, ir bagātība, ko neviens nevar atņemt.” Šī doma caurvija visu runātāju teikto.

Arī mūsu ģimnāzijas 12. klases skolniece Viktorija Kuļikova saņēma starptautisko vācu valodas II pakāpes eksāmena diplomu. Mani ļoti iepriecināja Viktorijas rezultāti, jo visās valodas prasmēs viņa ieguva augstāko C1 līmeni.

Šajā jubilejas pasākumā kopā ar skolotāju Anitu Putnu, diplomandi Viktoriju piedalījās Gulbenes novada valsts ģimnāzijas absolventes, arī DSD II diploma ieguvējas Anete Beinaroviča un Kate Annija Ročāne. Paldies viņām par iespēju izbrīvēt laiku, lai būtu kopā ar mums un piedalītos pasākumā!

Muzikālos priekšnesumus visiem diplomandiem, skolotājiem un viesiem sniedza Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas koris diriģenta Kārļa Hammera vadībā un Juglas ģimnāzijas kvartets.

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas vācu valodas skolotāja A. Putna