17.maijā Gulbenes novada pašvaldība kopā pulcēja Gulbenes novada pedagogus un viņu audzēkņus, kuri 2016./2017. mācību gadā guvuši panākumus Valsts izglītības satura centra un Vidzemes reģiona organizētajās mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniskajās konferencēs. Par sasniegumiem skolēni un skolotāji saņēma naudas balvas, piemiņas dāvanas un Gulbenes novada pašvaldības Pateicības rakstus.

Apbalvotie skolēni:

 • Kristīne Berķe, Stāmerienas pamatskolas 9.klases skolniece, 1.vieta novada bioloģijas un vēstures olimpiādēs;
 • Viktorija Kuļikova, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 12.klases skolniece, 1.vieta novada vācu valodas olimpiādē;
 • Marks Danieks, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 7.klases skolnieks, 1.vieta novada tehniskās grafikas olimpiādē;
 • Krišjānis Elksnītis, Gulbenes vidusskolas 9.klases skolēns, novada 1.vieta tehniskās grafikas olimpiādē;
 • Tīna Žmuida, Gulbenes vidusskolas 12.klases skolniece, Atzinība valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē;
 • Elza Martinova, Lizuma vidusskolas 8.klases skolniece, 1.vieta novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē un Atzinība valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē;
 • Annija Sintija Toma, Gulbenes 2.vidusskolas 9.kalses skolniece, 1.vieta novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē;
 • Kristiāns Dzerkaļs, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 10.klases skolēns, 1.vieta novada matemātikas olimpiādē;
 • Agate Katane, Gulbenes vidusskolas 5.klases skolniece, 1.vieta novada matemātikas olimpiādē;
 • Kārlis Bošs, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 9.klases skolēns, 1.vieta novada ģeogrāfijas olimpiādē un Atzinība valsts ģeogrāfijas olimpiādē;
 • Agate Ķikuste, Gulbenes vidusskolas 3.klases skolniece, 1.vieta novada latviešu valodas olimpiādē un Atzinība reģionālajā latviešu valodas olimpiādē;
 • Lote Sniķe, Gulbenes vidusskolas 3.klases skolniece, 3.vieta reģionālajā latviešu valodas olimpiādē;
 • Katrīna Kalvīte, Tirzas pamatskolas 3.klases skolniece, 3.vieta reģionālajā latviešu valodas olimpiādē;
 • Ance Puste, Gulbenes vidusskolas 3.klases skolniece, 1.vieta novada matemātikas olimpiādē;
 • Haralds Bikše, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 8.klases skolēns, Atzinība reģionālajā vācu valodas olimpiādē;
 • Jānis Kokarevičs, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 11.klases skolēns, I pakāpe Latvijas 41. zinātniskajā konferencē Mākslas zinātnes sekcijā;
 • Katrīna Dundure, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 11.klases skolniece, 1.vieta novada angļu valodas olimpiādē un II pakāpe Latvijas 41. zinātniskajā konferencē Vides zinātnes sekcijā;
 • Bruno Eduards Krēsliņš, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 11.klases skolēns, Atzinība Latvijas 41. Vidzemes reģiona izglītojamo zinātniskajā konferencē Vides zinātnes sekcijā;
 • Sabīne Rusaka, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 11.klases skolniece, Atzinība Latvijas 41. Vidzemes reģiona izglītojamo zinātniskajā konferencē Ekonomikas sekcijā;
 • Artis Lūsis, Gulbenes 2.vidusskolas 11.klases skolēns, Atzinība Latvijas 41. Vidzemes reģiona izglītojamo zinātniskajā konferencē Sociālo zinību sekcijā;
 • Lelde Jēgere, Tirzas pamatskolas 9.klases skolniece, 1.vieta Gulbenes novada 4.-9.klašu skolēnu pētnieciskajos lasījumos Dabaszinību sekcijā;
 • Tirzas pamatskolas 2.-3.klases skolēni, 1.vieta Gulbenes novada 4.-9.klašu skolēnu pētnieciskajos lasījumos latviešu valodā un dabaszinībās.

Apbalvotie pedagogi, kuru skolēni guvuši panākumus:

 • Gulbenes novada valsts ģimnāzija – Anita Putna, Simona Sniķe, Ināra Ločmele, Anda Sprudzāne-Cakula, Līga Silauniece;
 • Gulbenes vidusskola – Iveta Zvaigzne, Aija Ūdre, Velga Kočāne;
 • Gulbenes 2.vidusskola – Edīte Kanaviņa;
 • Lizuma vidusskola – Inga Kadile;
 • Tirzas pamatskola – Ligita Bumbure.

Sanākušos ar dziesmām sveica Gulbenes vidusskolas 1.-4.klašu vokālais ansamblis, vadītāja Velga Kočāne.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste