Drukāt

17.maijā Gulbenes novada pašvaldība kopā pulcēja Gulbenes novada pedagogus un viņu audzēkņus, kuri 2016./2017. mācību gadā guvuši panākumus Valsts izglītības satura centra un Vidzemes reģiona organizētajās mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniskajās konferencēs. Par sasniegumiem skolēni un skolotāji saņēma naudas balvas, piemiņas dāvanas un Gulbenes novada pašvaldības Pateicības rakstus.

Apbalvotie skolēni:

Apbalvotie pedagogi, kuru skolēni guvuši panākumus:

Sanākušos ar dziesmām sveica Gulbenes vidusskolas 1.-4.klašu vokālais ansamblis, vadītāja Velga Kočāne.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste