1. un 2.jūnijā Bauskā norisinājās V Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāls “Toņi un pustoņi”, kas notiek vienu reizi piecos gados un pulcina dalībniekus no visas Latvijas. Vērā ņemamus panākumus festivālā guva Gulbenes novada skolēni.

Interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņu darbu izstādē, kurā eksponēti Latvijas skolu jaunatnes iespaidīgākie veikumi, kas atzinības guvuši reģionālā mērogā, Gulbenes novads ir pārstāvēts ar desmit skolēnu darbiem.

I pakāpes diplomu ieguva Lizuma vidusskolas 4.klases skolēns Ingars Jacevičs par darbu „Ganāmpulks SIA “Augstkalni”” (pedagogs Vaira Briede), savukārt II pakāpes diplomu – Lejasciema vidusskolas 4.klases skolniece Karlīne Elizabete Usāre par darbu “Ceļš caur Lejasciemu” (pedagogs Laila Medne). Izstāde Bauskā, Katoļu ielā 1, apskatāma līdz 9.septembrim.

Festivāla ietvaros notika arī bērnu un jauniešu veidoto tērpu kolekciju demonstrējumi. Tās bija izcilas savā daudzveidībā un toņu un pustoņu krāšņumā. Starp 30 finālskates dalībnieku kolektīviem III pakāpes diplomu ieguva Gulbenes 2.vidusskolas leļļu pulciņa kolekcija “Citāda pietura” (pedagogs Evita Zālīte).

Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļa