2016./2017. mācību gadā Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes 5 gadnieku un
6 gadnieku grupās tika izmēģināta jauna, interaktīva mācību programma „FasTracKids Fundamentals”. Lai arī daudzās pasaules valstīs pazīstama jau gandrīz 20 gadus, Latvijā šī pirmsskolas vecuma bērnu interešu izglītības programma ienāca pavisam nesen.

Programmas apgūšana ilgst divus gadus, kuru laikā bērni 96 nodarbībās apgūst tādus nopietnus mācību priekšmetus, kā astronomija, bioloģija, komunikācija, radošā literatūra, ekonomika, matemātika, dabaszinātnes, zemes zinātnes, tehnoloģijas u.c. Nodarbību laikā notiek aktīva mācīšanās - vispirms bērni ar interaktīvā ekrāna starpniecību saņem informāciju par kādu konkrētu jautājumu, bet pēc tam iegūtās zināšanas pārbauda praksē un nostiprina, veicot daudzveidīgus eksperimentus un pētījumus, darbojoties grupās, izsakot savu viedokli un secinājumus.

Šāda mācīšanās ir radoša un aktīva, tā veido un nostiprina tādas 21.gadsimtā nepieciešamas prasmes, kā sadarbība un komunikācija, pašapziņa un līderība, kritiskā domāšana, zinātkāre.

Mācību gada laikā mūsu 5 un 6 gadnieki kopā ar skolotājām Velgu Žalimu, Spulgu Upāni un Gunitu Sliedi veidoja Mēness virsmas, kalnu un vulkānu modeļus, pārbaudīja gravitācijas spēka un magnētisma likumus, pētīja zvaigznājus, uzzināja, kā radusies nafta un kas izgudroja pirmos lidaparātus, apguva ekonomikas pamatus un mācījās plānot savus pirkumus.

Lai fiksētu bērnu progresu, bieži nodarbībās tika izmantota video filmēšana.

Jūnija sākumā pie mums viesojās kolēģi no Carnikavas novada. Viņiem bija interese paskatīties, kā „FasTracKids” programmas nodarbības notiek realitātē.

„FasTracKids” programma piedāvā arī vairākas starptautiskas aktivitātes, kurās piedalījās mūsu audzēkņi. Piemēram, rudens pusē vienlaicīgi ar daudzu citu valstu bērniem „Lasījām rekorda vārdā”, bet aprīlī piedalījāmies konkursā „FasTracKids balsis”.

Šīs programmas apgūšana ir jauna un interesanta pieredze gan bērniem, gan pirmsskolas pedagogiem, gan audzēkņu vecākiem. Mācību gada noslēgumā secinājām, ka bērnu ieguvums ir acīmredzams. Mūsu audzēkņi ir ieguvuši savam vecumam ļoti nopietnas zināšanas dažādās zinātnēs, kļuvuši drošāki un pašapzinīgāki, labāk iemācījušies sadarboties, domāt, spriest un analizēt, izteikt savas domas un tās pamatot. Tādēļ esam iecerējuši „FasTracKids” programmas apgūšanu turpināt arī nākamajā mācību gadā.

Vairāk informācijas par „FasTracKids” aktivitātēm Gulbenes 1.PII: http://gulbenes1pii.eu/?page_id=17.

Programmas realizāciju finansē Gulbenes novada dome.

Plānots, ka šo mācību metodi savā ikdienas darbā ieviesīs arī Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”.

Gulbenes 1. PII vadītājas vietniece Inita Artistova
Informāciju sagatavoja G.Krevica, Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste