rad1706

Netradicionāla izvērtās pēdējā šī mācību gada diena Lejasciema vidusskolā. Mācību stundas notika radošajās darbnīcās ar kopējo nosaukumu „Brīnumainā pasaule”. Skolēni tās dēvēja par netradicionālajām mācību stundām. Stundas vadīja profesionāļi – AS Latvijas Valsts meži vecākais plānotājs Vilnis Meisītis, uzņēmējs Vilis Kļaviņs, tautas daiļamata meistare Dace Brūniņa, jauniešu centrs “Pulss” vadītājs un arī skolotāji. Tika izzināta pasaule mums apkārt. Skolēni zīmēja, līmēja, mērīja, rēķināja, pina, cepa, domāja un pētīja. Bet čaklākie 1.-3.klašu skolēni kopā ar Latvijas Lauku konsultāciju centra speciālisti Anitu Rozenbergu devās ekskursijā uz lauku saimniecībām Alūsknes novadā.

Mācību dienas noslēgumā Lejasciema vidusskolas kolektīvs pulcējās skaistajā Lejasciema estrādē uz pasākumu „GADA BALVA” 2017.
Skolēni balvas saņēma par augstiem mācību sasniegumiem – zelta un sudraba liecības, pateicības par labām un teicamām sekmēm. Tika godināti skolēni - sportisti, kuri Gulbenes novada skolēnu spartakiādē ir ieguvuši godalgotas vietas. Sveiciens no Gulbenes novada domes skolēniem, kuri uzrādījuši labus rezultātus novada mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.
Savu balvu kādam sevis izvēlētam skolēnam piešķīra arī katrs skolotājs - kāds to saņēma par augstāko vērtējumu mācību priekšmetā, kāds par pirmajiem uzrakstītajiem 100 dzejoļiem, kāds par īpašo talantu mūzikā, kāds par optimismu un pozitīvismu.
Pasākumu īpašu darīja Madonas skolēnu deju grupas Alians sveiciens un uz ugunskura vārītās zupas kopā baudīšana.
Tagad vasarai un atpūtai vārti vaļā, bet atkal visi kopā tiksimies - 2017. gada 1.septembrī!

Elvis Bērziņš
Informāciju sagatavoja J.Igaviņa, Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste