Iedvesmojoties no projektā Looking@Learning” gūtajām zināšanām, Gulbenes novada pirmsskolas un vispārizglītojošo skolu pedagogiem, klašu audzinātājiem un jaunatnes darbiniekiem tika noorganizētas izstrādātās programmas „Radošas mācību vides nozīme mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai” mācības.

Programmas mērķis ir aktualizēt radošas mācību vides (saturiskā, emocionālā un fiziskā) nozīmi efektīvas mācīšanās nodrošināšanai, kā arī radīt vietu un atbalstu formālās un neformālās izglītības profesionāļu starp-sektoru sadarbībai, kas vērsta uz inovācijām izglītībā, lai veidotu mūsdienīgu un veiksmīgu mācīšanās vidi bērniem un jauniešiem viņu mācību procesā.

„Šīs divas dienas tika aizvadītas, lai domātu, aizdomātos, papildinātu savas zināšanas par radošas mācību vides nozīmi mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai. Lai iejustos skolēnu ādā, saprastu tās nepieciešamības, ko skolotājs ikdienas darbā var nodrošināt, lai veicinātu savos audzēkņos motivāciju mācīties. Lai domātu par personīgo mācīšanās upi – domātu par sevi un tiem nosacījumiem, kas veicina un/vai kavē radoši un efektīvi mācīties. Lai iepazītu pašorganizēto mācīšanos un izlaušanās istabas veidošanas principus. Lai strādātu komandā – izveidotu izlaušanās istabu un izietu citu kolēģu izveidotās istabas. Lai pabūtu kopā un saprastu, cik paši esam fantastiski un cik fantastiskas ir mūsu mācību skolotājas – mūsējās, ne atbraukušas no tālienes - Anita, Zita, Vita, abas Janas, kuras to, ko pašas iemācījušās divu gadu garumā, iemācīja mums divās dienās. Dienas paskrēja ātri. Tās bija tik piepildītas, ka, pārrodoties mājās, pārņēma liels, bet patīkams nogurums, kas liecināja, ka ir paveikts un saņemts daudz,” par piedzīvoto mācību kursa laikā stāsta Gulbenes vidusskolas skolotāja Iveta Zvaigzne.

Izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi, kuriem ir interese par izstrādāto mācību programmu, aicināti sazināties ar Anitu Birznieci: t. 26698096, e-pasts: .

Skatīt metodiskos materiālus par radošas mācību vides veidošanu...

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste