No 3. līdz 10.jūlijam Gulbenes novada skolu  7.-10. klašu skolēnu grupa 15 cilvēku sastāvā piedalījās jaunatnes forumā-vasaras atpūtas  nometnē sadraudzības pilsētā Florešti (Moldovas Republika).  Šajā reizē novadu pārstāvēja aizvadītā mācību gada olimpiāžu un pētniecisko darbu laureāti.

Skolēni vizītes laikā tikās ar Florešti pilsētas administrāciju, apmeklēja Moldovas galvaspilsētu Kišiņevu un citas pilsētas, iepazina Moldovas dabas ainavas, vēsturi, kultūru, izglītības iespējas,  tradīcijas, cilvēkus, dzīvesveidu, piedalījās nometnē organizētajos sporta un kultūras pasākumos un ieguva jaunus draugus.

Par Moldovā piedzīvoto skolēni saka šādi:

Alvīne Ivanova: “Esmu ļoti patīkami pārsteigta par sirsnīgo uzņemšanu, cilvēku pozitīvo attieksmi un draudzīgumu. Cilvēki šeit ir dzīvespriecīgi un lepni par to, kas viņiem ir. Moldovieši  ir ļoti patriotiski un ciena savas tradīcijas.”

Marks Danieks: “Moldovi man iemācīja paskatīties uz dzīvi no citas puses. Es sapratu, ka jādzīvo šeit un tagad. Priecāties par dzīvi, kāda tā ir.”

Monta Krone: “Patika runāties ar Moldovas bērniem. Jauki bija mācīties viņu valodas vārdus un viņu dejas.”

Kārlis Bošs: “Šeit ir jauka atmosfēra, cilvēki te ir priecīgāki. Dabas skati Moldovā ir skaisti, jo te ir daudz kalnu.”

Enija Baumgarte: “Mūs aizveda uz persiku un aprikožu dārziem, kur kārtīgi tos arī nobaudījām. Moldovā ir daudz un skaisti saulespuķu lauki, skaistas ainavas un brīnišķīgi cilvēki.”

Elza Martinova: “Man patika ekskursija uz  Kišiņevu un arī uz citām pilsētām. Nometnē patika spēlēt basketbolu un futbolu ar vietējiem bērniem.”

Dāvis Dikelis: “Moldovā vispopulārākais vārds it Katalins un Katalina. Man ļoti garšoja viņu nacionālais ēdiens mamaliga – kukurūzas biezputra.”

Anna Johansone: “Man dalība nometnē Moldovā bija liels piedzīvojums, jo pirmo reizi izceļoju ārpus Eiropas Savienības. Nometnes laikā es iepazinu jaunu valsti, kultūru, tradīcijas, cilvēkus un ieguvu draugus.”

Informē Baiba Muceniece,
Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības metodiķe