“Skype videokonferences angļu valodā un kopīgas mācībstundas ar Eiropas sākumskolām kļūst par ikdienu,” tā dalību starptautiskā skolu stratēģisko partnerību projektā raksturo Gulbenes vidusskolas projektu vadītāja Elīna Nagle.

Skolas no Norvēģijas, Somijas, Polijas, Beļģijas, Slovākijas un Latvijas aktīvi darbojas kopā – tiekas videokonferencēs, kur skolēni angļu valodā rāda viens otram zinātniskus eksperimentus dažādās jomās, apgūst jaunas spēļu programmatūras, mācās veikt zinātniskos pētījumus un rezultātus publicē projekta kopējā platformā internetā.

“Lai gan projekts ilgs līdz 2018. gada septembrim, jau šobrīd ir padarīts ļoti daudz. Priecājamies par lielo skolēnu un skolotāju atsaucību projekta aktivitātēs, interesi, drosmi piedalīties videokonferencēs tiešsaistē un runāt angļu valodā (līdz šim esam piedalījušies 12 videokonferencēs, vienlaicīgi komunicējot ar 2-3 partnerskolām). Šobrīd gatavojamies septembrim, kad skolā uzņemsim projekta koordinatorus no 5 partnerskolām, kad vairāk runāsim par bērnu drošību internetā. Ikviens būs laipni aicināts piedalīties lekcijās par šo tēmu,” – informē Elīna Nagle.

Attēls

Projekts “The ICT road to STEM through TCC”( Nr. 2016-1-NO01-KA219-022053_5) ilgst no 01.09.2016. - 30.09.2018. un tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.