Šovasar Druvienas pamatskola jau astoto reizi organizēja folkloras un latviskās dzīvesziņas nometni, kas sevī ietvēra izglītojošas, mākslinieciskas un radošas aktivitātes.

„Šogad nometnē piedalījās 102 dalībnieki no dažādām Latvijas pilsētām. Daudzi no tiem mūsu organizētās nometnes apmeklē jau vairākus gadus. Šajā reizē dalībniekiem piedāvājām apgūt ģitāras, stabules, kokles un dažādu sitaminstrumentu spēli. Tā kā nometne bija veltīta saules tēmai, tad arī apgūstamais repertuārs bija veltīts tai. Arī dejas tika iestudētas, kā veltījums saulei,” stāsta nometnes vadītāja Valda Putene.

Brīvajā laikā no instrumentu spēles un deju soļu apgūšanas nometnes dalībnieki batikoja, veidoja keramikas un metāla priekšmetus, šuva un auda.

Nometnes noslēgumā koncerta laikā tika demonstrētas apgūtās prasmes.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste