Laikā, kad skolēniem sākās vasaras brīvdienas, pie mācīšanās ķērās skolotāji. Uz Horvātijas pilsētu Šibeniku devās  Stāmerienas pamatskolas, Gulbīša vidusskolas sporta skolotājs un Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas  basketbola treneris Sandis Dzērve, lai piedalītos starptautiskajā kontaktu veidošanas seminārā "Brīvdabas pedagoģijas metodes mācību procesā un eTwinning projektos".

sandis

No Latvijas mēs bijām 4 skolotāji. Mums tika izsniegts sertifikāts par 24 pedagogu profesionālās kompetences pilnveides stundām. Seminārā programmas saturs bija e-Twinning rīki, informācijas un komunikācijas (IKT) rīku lietošana skolā: QR kodi, ThingLink, MAPinr, Padlet;  kvalitatīvs eTwinning projekts; labās prakses piemēri, izmantojot brīvdabas pedagoģiju; projekta plānošana un reģistrācija. Sadarbībā ar Bulgārijas kolēģi Suziu Ismetovu tika izveidots sadarbības projekts "Outdoor Activities Using QR Code".

E-Twinning ir Eiropas Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ aktivitāte, kura tiek īstenota, izmantojot projektu kā mācību metodi un nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, veicinot pedagogu profesionālo pilnveidi IKT, metodikas un valodu jomā.

Reģistrējoties e-Twinning, skolotāji var īstenot projektus vietējā un Eiropas mērogā, izmantot bezmaksas tiešsaistes partneru atrašanas, sadarbības un projekta gaitas atainošanas rīkus, kā arī piedalīties vietējā un starptautiskā mēroga pedagogu profesionālās pilnveides pasākumos gan tiešsaistē, gan klātienē.

Sandis Dzērve