Ir sācies jaunais mācību gads un gadu no gada, strādājot ar bērniem, skolotājs domā par to, ko jaunu, radošu un aizraujošu spēs piedāvāt skolēniem. Īstenojot pedagogu profesionālās pilnveides programmu, skolotājiem tiek piedāvātas lieliskas iespējas pilnveidoties un iesaistīties dažāda veida projektos un mācībās.

etwin

Arī  man 2014.gada decembrī uzmanību piesaistīja Siguldā rīkotais eTwinning seminārs sākumskolas skolotājiem ”eTwinning projektu organizēšana”.  Šajās nodarbībās apguvām   IKT prasmju pielietošanu un prasmi darboties Twinspace platformā.  Pirmā pieredze bija iesaistīšanās kopā ar 6.klasi projektā ”Happiness through pictures”. Tā bija lieliska iespēja iesaistīt bērnus dažādās aktivitātēs- zīmēt, fotografēt, dejot un veidot video par sevi un sev tuvām lietām.  Iepazināmies ar skolēniem no Igaunijas, Polijas, Francijas un Turcijas.

2017.gada pavasarī eTwinning komanda   piedāvāja kontaktsemināru ”eTwinning projekti mākslas priekšmetos”, kas notika no 6. līdz 9.jūlijam īpaši izraudzītā ar vēstures un mākslas elpu piesātinātā Polijas pilsētā  Kazimiers Dolny. Ar mūsu skolas projektu asistentes  Elīnas Nagles atbalstu  un palīdzību pieteicos un tiku apstiprināta dalībai šajā seminārā (kopā ar vēl vienu skolotāju no Rīgas). Bijām laimīgas būt kopā un doties ceļojumā.

etwin2

Seminārā piedalījās 56 cilvēki  no 12 valstīm. Dažādi vieslektori stāstīja, rādīja un mācīja darboties. Bija ļoti interesanti  apmainīties idejām, rast kontaktus, meklēt un atrast sadarbības partnerus atbilstoši savai idejai. Ieguvu vienreizēju iespēju komunicēt ar skolotājiem no citām Eiropas valstīm, paplašināju savu redzesloku un zināšanas strādāt virtuāli drošā Twinspace projekta vidē. Man izdevās atrast sadarbības partnerus un izstrādāt projekta ‘’FOLK CLUB” koncepciju.

Paldies visai  eTwinning komandai par perfektu šī pasākuma organizāciju no pieteikšanās līdz  pat mājās atgriešanās brīdim!

etwin3

Inese Gabrāne,
Gulbenes sākumskolas skolotāja