Sākoties jaunajam 2017./2018. mācību gadam,  novada vispārizglītojošo skolu 1.-12.klasēs un Sveķu internātpamatskolā reģistrēti 2173 audzēkņi.

Vispārizglītojošo skolu 1.-12.klasēs reģistrēts 2021 skolēns. No tiem pirmā skolas diena šogad bija 165 audzēkņiem, bet mācības 10.klasē uzsāka 113 skolēni. 1.-6.klašu posmā skolēnu kopējais skaits ir 1065, 7.-9.klašu posmā – 563, savukārt 10.-12.klašu posmā – 393. Skolu pirmsskolas grupas apmeklē 220 audzēkņi, bet pirmsskolas izglītības iestādes – 747. Tātad kopumā 967 audzēkņi.

Lielākās skolas statusu audzēkņu skaita ziņā saglabā Gulbenes 2.vidusskola, kurā mācās 602 skolēni. Mazākā skola novadā ir Druvienas pamatskola ar 14 audzēkņiem.

Savukārt Sveķu internātpamatskolā zinības apgūst 152 skolēni.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste