Rosināt skolēnus izpausties radoši, ļaujot viņiem pašiem veidot savas skolas tēlu! Ar šādu mērķi jau trešo gadu visā Latvijā tiek īstenots projekts “Dienasgrāmata”, kura ietvaros skolēni projekta organizatoriem iesūta pašu zīmētus zīmējumus par tēmu “Mana dienasgrāmata”. Pēcāk projekta īstenotāji uzrunā katra novada vietējos uzņēmējus, kas labprāt atbalsta skolēnu radošās idejas, piešķirot līdzfinansējumu šo dienasgrāmatu tapšanā.

Gulbenes novadu šajā projektā pārstāv Gulbīša pamatskola un Lejasciema vidusskola. Šo skolu skolēni projekta īstenotājiem iesūtīja savu dienasgrāmatu vēlamos dizainus. Kopumā noritēja aktīvs darbs pie 150 dienasgrāmatu izgatavošanas. Jāpiebilst, ka skolēni šīs unikālās, pašu dizainētās dienasgrāmatas saņēma šī gada 1. septembrī, uzsākoties jaunajam 2017./2018. mācību gadam.

Lai viss noritētu veiksmīgi, ļoti nozīmīgs un pat neatsverams ir vietējo novada uzņēmēju atbalsts. Protams, ir lielāki novadi, kuros dienasgrāmatu izmaksu kopsummu viens uzņēmums nosegt nevar, tāpēc šim labvēlim ar savu atbalstu pēcāk piebiedrojas arī citi vietējie uzņēmumi. Šāda situācija attiecināma arī uz Gulbenes novadu. Te savu atbalstu skolēnu radošajām idejām labprāt sniedza SIA „Baltijas optika”, Gulbenes novada Rankas pagasta ZS „Ķelmēni” un SIA „RCI Gulbene”. Sirsnīgs paldies par to!

Runājot par atbalstītājiem – SIA „Baltijas optika”, Gulbenes rajona Rankas pagasta ZS „Ķelmēni” un SIA „RCI Gulbene” –, lielākā daļa Gulbenes novada iedzīvotāju noteikti zina, ar ko šie uzņēmi nodarbojas. Taču, ja kāds tomēr nav īsti pārliecināts vai nezina, tad mēs pačukstēsim priekšā!

SIA "Baltijas optika" ir uzņēmums, kurš darbojas optometrijas un redzes korekcijas līdzekļu tirdzniecības jomā. Gulbenes novada Rankas pagasta ZS „Ķelmēni” nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību un bioloģiskās maizes cepšanu. SIA „RCI Gulbene” uzņēmuma galvenās darbības sfēras ir būvniecība un remontdarbi, kokapstrāde un tehniskās daļas pakalpojumi (transporta noma, metināšanas darbi).

Tieši tāpēc gan projekta “Dienasgrāmata” organizatori – “Zinātnes un inovāciju parks” Liepājā pārstāvji –, gan Gulbenes novada skolēni un konkrēto skolu darbinieki vēlreiz un vēlreiz saka lielu paldies SIA „Baltijas optika”, Gulbenes novada Rankas pagasta ZS „Ķelmēni” un SIA „RCI Gulbene” par atsaucību un atbalstu.

 “Zinātnes un inovāciju parka” darba grupa