Sveķu internātpamatskola 2017.gadā ir iesaistījusies Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā, kas caur skolas vidi ļaus ikvienam iemācīties veselīgi domāt, mācīties un strādāt, lai uzlabotu un aizsargātu savu veselību.

Skola ir izpildījusi Slimību profilakses un kontroles centra noteiktās prasības un Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla padome šā gada jūnijā pieņēma lēmumu Sveķu internātpamatskolai piešķirt statusu „Veselību veicinoša izglītības iestāde”.

Paldies skolas kolektīvam un īpaši atbalsta personālam par ieguldīto darbu veselīgu  dzīvesveidu un personīgo drošību veicinošu pasākumu organizēšanā.

Dir. vietniece izglītības jomā I.Ceriņa
Informāciju sagatavoja G.Kalmane, Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste