25.oktobrī novada bioloģijas, ķīmijas un  dabaszinību skolotājiem notika izbraukuma seminārs Tirzā.

Seminārnodarbībā Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolotājas Anda Sprudzāne-Cakula, Līga Silauniece un Dzidra Sjomkāne vadīja praktiskas nodarbības inovatīvu metožu izmantošanai mācību  un klases stundās.

 Semināra dalībniekiem bija iespēja apmeklēt slēpju muzeju, tējnīcu “Laiks”, kurā  var aplūkot fotoaparātu kolekciju un iepazīties ar novadnieka, fotogrāfa Ferdinanda Knoka  vēsturisko mantojumu.

 Viesojoties bioloģiskajā saimniecībā “Avotiņi” , uzklausījām saimnieces Ligitas Zvirbules stāstījumu par saimniecības pirmsākumiem, attīstību un perspektīvu. Saimniece cienāja ar idras (eļļas augs ) eļļu, kavbūzi, cidoniju sukādēm.  Saimniecībā var iegādāties sojas pupiņas un sojas miltus.

Paldies Tirzas pamatskolas skolotājai Ivetai Ziepniecei par jauko uzņemšanu.

Līga Silauniece, Dzidra  Sjomkāne