Attēls

Ideja par bērnu rotaļlaukuma nepieciešamību radās pēc sarunas ar kāda skolēna tēti, kurš, atbildot uz administrācijas teikto par bērna uzvedību skolas pagalmā, ieteica iekārtot laukumu ar atbilstošām relaksācijas iespējām bērnu brīvā laika kvalitatīvai nodrošināšanai. Kopš šīs sarunas ir pagājuši 4 gadi, kuru laikā tika veikta skolas iekšpagalma topogrāfiskā izpēte, ar skolas absolventu palīdzību izveidots būvprojekts un tāmes. Visbeidzot tika uzrakstīts projekts finansējuma piesaistei.

Atklātajā projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku darbības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” BDR „ SATEKA” rīcības 2.1. „ Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem” atbalstu guva Lejasciema vidusskolas izstrādātais projekts „Bērnu rotaļlaukuma un žoga būvniecība”. Projekta mērķis ir veicināt Lejasciema pagasta iedzīvotāju un viesu saturīgu brīvā laika pavadīšanu drošā, radošā un interesantā vidē, dažādojot aktīvās atpūtas iespējas bērniem.

Pēc visu nepieciešamo dokumentu saskaņošanas ir uzsākti būvniecības darbi Lejasciema vidusskolas iekšpagalmā. Būvdarbus veiks SIA “MK Dizains” Sergeja Semjonova vadībā. Par būvuzraudzību gādās SIA “Kalna Nami” būvuzraugs Pēteris Igaunis. Uzsākot būvdarbus, tika sasaukta visu ieinteresēto pušu sanāksme, kurā piedalījās būvnieku pārstāvis Sergejs Semjonovs, būvuzraugs Pēteris Igaunis, Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis, Lejasciema pagasta pārvaldes vadītājs Māris Milns. Projektētājus sanāksmē pārstāvēja Lejasciema vidusskolas absolvents un projekta darbu apjoma izstrādātājs Andris Riekstiņš.

Šobrīd tiek sagatavoti laukuma segumi, ieklāts bruģis celiņam, iebetonēts pamats karuselītim. Ar prieku un nepacietību skolas bērni gaida rotaļlaukuma iekārtu uzstādīšanu. Lai viss izdodas!

Ineta Maltavniece,
Lejasciema vidusskolas direktore