Drukāt

1.decembrī Gulbenes kultūras centrā norisinājās Gulbenes novada pašvaldības organizētā konkursa „Gada skolotājs” noslēguma pasākums „Jādzīvo, lai būtu prieks!”, kurā tika sumināti laureāti sešās nominācijās. Šogad titulu „Gada skolotājs 2017” saņēma Gulbenes sākumskolas sporta skolotāja Irēna Aizpure.

Laureāti

„Gada skolotājs 2017” – Irēna Aizpure, Gulbenes sākumskolas sporta skolotāja

Irēna ir sportistu audzinātāja un iedvesmotāja, mobilizētāja un motivētāja. Tas mūsu laikos, kad dažkārt skolēnam šķiet, ko nu es tajās sporta stundās iegūšu, ir ārkārtīgi daudz. Meklēt un atrast, atrast un strādāt, strādāt un virzīt, virzīt uz sasniegumiem un norūdīt jaunā sportista rakstura kvalitātes – tāda varētu būt Irēnas Aizpures misija. Misija, kura vainagojusies lieliem panākumiem, jo ir izaudzināts valsts čempions 300 m distancē ar jaunu valsts rekordu - Rolands Blūms. Tas nerodas vienā mirklī, bet ir ilgstošs un uzticēšanās pilns sportista un trenera kopdarbs.

„Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem skolēniem” – Simona Sniķe, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolotāja

Simonu Sniķi raksturo radošums, uzdrīkstēšanās, iedvesma. Viņa ir ieinteresēta katra skolēna prasmju izaugsmē. Starp saviem ikdienas pienākumiem viņa vienmēr atrod individuālu pieeju, lai audzēkņi pilnvērtīgi sagatavotos ekonomikas olimpiādēm un attīstītu biznesa idejas, darbojoties Skolēnu Mācību uzņēmumos. Simonas vadībā ģimnāzijā ir darbojušies 23 skolēnu mācību uzņēmumi. Skolēni kopā ar Simonu gūst lielu pieredzi gadatirgos, konferencēs, kas bieži vien notiek sestdienās, ārpus mācību stundu laika. Tas liecina par gatavību darīt vairāk, kā prasa tiešie darba pienākumi.

„Par inovācijām izglītības procesā” – Vita Medniece, Gulbenes 2.vidusskolas skolotāja

Vita Medniece ir Gulbenes 2.vidusskolas Mērija Popinsa. Pamelas Treversas brīnumainajā stāstā Mērija Popinsa ierodas ar spēcīgu vēja brāzmu un pamatīgu būkšķi, kas satricina māju. Šajā ziņā viņa esot stipri pieticīgāka un no rītiem skolā ierodoties mierīgā, rāmā solī ar draudzīgu smaidu uz lūpām. Taču, ja runājam par Mērijas Popinsas mugursomu, no kuras viņa izņem priekšautu, ziepes, zobu suku, matu sprādzes, saliekamo krēslu, klepus tablešu kārbiņu un lielu pudeli ar uzrakstu „Vienu tējkaroti pirms gulētiešanas”,  tad Vita Medniece nemaz neatpaliek, jo no sava skolas portfeļa ik rītu izņem savus izstrādātos metodiskos materiālus, idejas starptautiskiem projektiem, āķīgus uzdevumus izlaušanās istabām, ierosmi un pamudinājumu skolēniem gatavoties konkursiem un olimpiādēm, zināšanas par jaunākajām tehnoloģijām un idejas, kā tās izmantot savās stundās, un vēl daudz ko citu.

„Par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un vadību” - Lejasciema vidusskolas direktore Ineta Maltavniece

Ineta ir cilvēks no Tukuma, kas pēc studijām Daugavpilī, darba gaitas uzsākot Lejasciema vidusskolā, ir kļuvusi par pagasta sirds un dvēseles cilvēku, aktīvu gan tiešajā darbā skolā, gan pagasta kultūras dzīvē. Jāsaka, ka bez kora un ansambļa vadītājas Inetas nenotiek neviens pasākums Lejasciemā un daudzkārt arī novadā.

Pienāca diena, kad Lejasciema vidusskolai bija nepieciešams jauns vadītājs un nevienam nebija šaubu, ka tas jāuzņemas Inetai. Viņa zina gan skolēnus, gan kolēģus, viss pagasts zina un ciena Inetu gan  kā pedagogu, gan arī kā kultūras cilvēku. Viņa atrada ceļu, kā nodrošināt vidusskolas saglabāšanu.

„Par veiksmīgāko pedagoga debiju” - Andris Dzērve, Stāķu pamatskolas un Gulbenes sākumskolas skolotājs

Andris ir viens no nedaudzajiem vīriešiem tradicionāli sievišķīgajā skolotāju kolektīvā. Veiksmīgi savieno darbu ar mācībām augstskolā, neskaita darba stundas. Ja vajag, Andris vienmēr palīdzēs un izdarīs, pie tam izdarīs līdz galam. Brīnišķīgas balss īpašnieks, ar labām aktiera dotībām. Dziedot, dejojot iesaistās amatiermākslas kolektīvos Stradu un Litenes pagastā, iesaistās arī brīvprātīgajā darbā. Ir izpalīdzīgs un atsaucīgs, piemīt savs stils, atklāti pauž savu viedokli, ir savs redzējums.

„Par ieguldījumu darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām” – Sandra Klimone, Lizuma vidusskolas skolotāja

Savu tiešo darbu – pirmsskolas un sākumskolas bērnu audzināšanu un izglītošanu veic ar lielu atbildību, darbā izmantojot apgūtās jaunākās netradicionālās atziņas un prasmes – graudu un smilšu terapiju, masāžas. Ir prasīga gan pret sevi, gan saviem audzēkņiem. Skolotāja Sandra strādā arī par logopēdu. Efektīgi veic precīzu diagnosticēšanu un logopēdiskās korekcijas darbu, dodot bērniem iespēju ar labiem rezultātiem īstenot mācību procesu.

Speciālbalva no Izglītības, kultūras un sporta nodaļas “Par profesionālas ilgtermiņa atbalsta sistēmas veidošanu skolas kolektīvam” – Edīte Kanaviņa, Gulbenes 2.vidusskolas direktore

Gulbenes 2. vidusskola darbojas kā draudzīga, rosīga, spēcīga bišu saime, un tās direktore ir šīs saimes Karaliene jeb bišu māte. Gluži kā bišu stropā viņa vienmēr ir vidū - vidū skolēniem, pedagogiem, notikumiem. Parasti viņa atrodas savā zumošajā stropā, bet pēdējā laikā aizvien biežāk dodas izlidojumos. Edīte izlido uz āboliņa, vīgriežu un timotiņa pļaviņām, lai atgrieztos pie savas saimes ar nektāra pilnām kannām. Ir ievākta vērtīga pieredze, kā saimei draudzīgi dzīvot kopā pēc vieniem noteikumiem, kā uzlabot savu stropu ar daudzajām kārēm, kā mūsdienīgi ievākt medu un dalīties pienesumā ar sabiedrību.

Laureāti saņēma Gulbenes novada domes Pateicības rakstus, naudas balvas, SIA „Avoti SWF” dāvanu kartes grāmatnīcā un SIA „Skrīveru saldumi” dāvanas.

Svinīgajā daļā muzicēja aktieris un dziesminieks Varis Vētra, bet ar dejām priecēja Gulbenes novada valsts ģimnāzijas tautisko deju kolektīvs „Rūsiņš” (vadītāja Edīte Ķikuste).

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste