Drukāt

belsk1712

Redze, dzirde, tauste, oža, garša – tās ir maņas, kas attīstās cilvēkam jau no dzimšanas. Ir uzskats, ka nozīmīgākais un iedarbīgākais sensorās attīstības laiks ir periodā no diviem līdz sešiem dzīves gadiem. Caur maņu orgāniem bērns saņem informāciju par pasauli sev apkārt, tādējādi veicinot arī prāta attīstību. Tieši tāpēc K. Valdemāra sākumskolas pirmsskolas izglītības grupās sensorajai attīstībai tiek pievērsta liela uzmanība.
Lai attīstītu bērnu maņas, K. Valdemāra sākumskolas pašpārvalde pirmsskolas izglītības grupās izveidoja sajūtu un darbību sienu. Skolēniem, pedagogiem un vecākiem līdzdarbojoties, uz sienas tika izvietoti dažādi priekšmeti, kas bērnus rosina izzināt un caur maņām pilnveidot praktiskai dzīvei nepieciešamās prasmes.
Arī pieaugušie varēja pārbaudīt savu maņu attīstību. Sajūtu un darbību sienas atklāšanas pasākumā “Izzini pasauli caur sajūtām un darbībām!” K. Valdemāra sākumskolas pašpārvaldes skolēni bija sagatavojuši dažādus uzdevumus: saskatīt attēlos grūti pamanāmas lietas, saklausīt un atpazīt mūzikas instrumentus, pēc garšas atpazīt tējas, pēc smaržas noteikt pārtikas produktus, pupiņās atrast sīkus priekšmetus, pēc taustes atpazīt dzīvnieku figūras, kā arī zīmēt mannā. Pozitīvas emocijas virmoja gan bērnos pie sajūtu un darbības sienas, gan arī pasākuma dalībniekos sensorajās darbnīcās.
K. Valdemāra sākumskolā radošais mācīšanās process turpinās.

Aktivitātes organizētas Gulbenes novada skolu pašpārvalžu iniciatīvu konkursa 2017 ietvaros. K. Valdemāra sākumskolas pašpārvaldes projekts “Izzini pasauli caur sajūtām un darbībām!”.

Attēls

K. Valdemāra sākumskolas pašpārvalde;
J.Igaviņa, Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste