Drukāt

7.decembrī Staru kultūras namā uz ikgadējo novada skolu deju kolektīvu sadanci pulcējās 9 Gulbenes novada skolu deju kolektīvi.

Ar raitu dejas soli priecēja:

Koncerta izskaņā Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs Arnis Šķēls pateicās visām deju kolektīvu vadītājām par ieguldīto darbu, ar ziediem  sveicot Daci Freimani, Daigu Tipāni, Ivetu Eiduku, Zani Meieri un Zaigu Mangusu.

Pārējie skolu deju kolektīvi sadancī pulcēsies nākamā gada sākumā.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste