Aktīvs jaunā gada sākums noteikti varētu liecināt par dinamismu visa gada garumā. Jā, un skolotājam jau pēc būtības nav laika būt kūtram, pasīvam un malā stāvētājam. Skolotājs mācās pats, ar iegūto padalās ar saviem kolēģiem. Ja prieks vairo prieku, tad arī citam dotais vairojas nez cik kārtīgi.

Foto: I.Zvaigzne, I.Podziņa

4.janvāris noteikti bija viena no intensīvākajām gada dienām, jo novada skolotājiem gluži kā pasakā par trejiem ceļiem bija jāizvēlas, pa kuru ceļu doties – respektīvi, kurus piedāvātos kursus apmeklēt.

25 novada skolotāji bija nolēmuši iet pilsoniskās audzināšanas ceļu un aktīvi iesaistījās kursu “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” nodarbībās, kuras vadīja mūsu pašu kolēģi: Iluta Podziņa (Gulbenes 2.vidusskola), Lana Černoglazova (Lejasciema vidusskola), Elena Obrumāne (Stāķu pamatskola) un Marita Mūrniece (Stāķu pamatskola).

Tā visiem kopā bija praktiska mācīšanās par līdzdalības metožu izmantošanu pilsoniskās audzināšanas kontekstā. Tā bija arī saruna pašam ar sevi un grupas biedriem, ko tad īsti nozīmē pilsoniski aktīvs valsts iedzīvotājs, vai es pats tāds esmu, cik aktīvi es iesaistos sabiedriskajos procesos. Vēlreiz akcentējām arī pašas sev – ir ļoti svarīgi gan ģimenēs, gan skolās un sabiedrībā kopumā veicināt nacionālo pašapziņu, interesi un lepnumu par savas ģimenes, dzimtas, pilsētas, novada, valsts vēsturi un kultūras mantojumu.

Protams, lai cilvēks varētu būt pilsoniski aktīvs un atbildīgs, ir nepieciešams skolēniem palīdzēt attīstīt tādas dzīves vērtības, kas aktivizē vēlmi iesaistīties sociālajos procesos un sniedz pamatu aktīvai un konstruktīvai rīcībspējai. Mēs, skolotāji, arī cenšamies radīt tādu vidi, kas ir sociālo aktivitāti izraisoša un nodrošinoša. Lai nu kā, bet personībai ir jābūt sagatavotai līdzdalībai sociālajos procesos (lai gan apkārt notiekošais bieži vien nerada tam labvēlīgus apstākļus).

Mums, kursu dalībniekiem, pārdomu vērti šķita Garija Marka vārdi: “Mēs esam pirmā paaudze, kas spēj iznīcināt pasauli, un, iespējams, ka mēs esam pēdējā, kas spēj to glābt.”

Paldies par sadarbību visiem dalībniekiem!

Iveta Zvaigzne,
Gulbenes novada skolu klases audzinātāju MA vadītāja