Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas apkopotā informācija par izglītības darba pasākumiem 2018. gada janvārī

Laiks un vieta

Pasākumi

03.01.2018. plkst.10.00

Gulbenes novada domes

 2.stāva zālē

Mācību priekšmetu jomu koordinatoru, metodisko apvienību vadītāju sanāksme.

04.01. plkst. 10.00

 Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

 Kursi “Kritiskā domāšana mācību un audzināšanas darbā sabiedrības daudzveidības izpratnei un integrācijas sekmēšanai ikdienā”. Kontaktpersona M.Skopāne 26118146

04. 01. plkst. 10.00

Gulbenes 2.vidusskolā

Kursi klašu audzinātājiem (6 stundas) "Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā". Pieteikšanās līdz 29.12.2017. elektroniski - (jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, skola).kontaktpersona I.Zvaigzne 26183301

Kursus vada I.Podziņa, L.Černoglazova, E.Obrumāne.

04.01. plkst. 10.15

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Latviešu valodas skolotāju seminārs "Latviešu valodas un literatūras priekšmeti jaunā kompetenču satura dokumentos". Lektore I.Lāčauniece.

Kontaktpersona I.Kadile 22026088

04.01. plkst.11.00 – 15.30

Gulbenes Mākslas skolā

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi “Dizains no industriālās revolūcijas līdz mūsdienām”. Lektore J.Solovjova.
Pieteikšanās elektroniski līdz 27.decembrim.
Kontaktpersona Sandra Dikmane, tālr. 29477941

05.01. plkst. 10.00

Gulbenes novada BJSS

Sporta skolotāju un treneru sanāksme par

jauno izglītības reformu sporta jomā.

05.01. plkst.9.30

Stāķu pirmsskolas iestādē

Pirmsskolas skolotāju palīgu seminārs.

Pieteikšanās saite:  http://ejuz.lv/05012018

Kontaktpersona I.Artistova 29469631

05.01. plkst. 11.00 -15.30

Gulbenes Mākslas skolā

Kursu turpinājums “Dizains no industriālās revolūcijas līdz mūsdienām”.

10.01. plkst.13.00

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Seminārs krievu valodas un vācu valodas skolotājiem.

12.01.

Noslēdzas reģistrēšanās fizikas olimpiādei.

12.01. plkst.10.00

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Vēstures olimpiāde 9.,12.klašu skolēniem. Dalībniekus pieteikt līdz 9.janvārim pa tālr. 64497724 vai e-pastā

13.01.

Rīgā

Jauno fiziķu skolas nodarbība “Būvfizika”.

13.01. plkst. 19.00

Gulbenes kultūras centrā

Jauniešu balvas pasniegšanas ceremonija “Gada atsitiens 2017”.

15.01.

Rīgā

“Panākumu universitātes” nodarbība “Prezentācija un pašprezentācija”. Lektori A.Kivičs, G.Skudriņa, A.Kārkliņš. Kontaktpersona R.Raga 26428918

Līdz 15.01.

VPIS2 jābūt reģistrētiem VPD pieteikumiem.

15.01. plkst. 10.00

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klasei. Dalībniekus pieteikt līdz 10.janvārim pa tālr. 64497724 vai e-pastā .

16.01. plkst.10.00

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Olimpiāde informātikā (programmēšanā) (tiešsaistē).

16.01. plkst.13.00

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Dabaszinātņu (bioloģijas, fizikas, ģeogrāfijas, ķīmijas) skolotāju sanāksme.

17.01.

Noslēdzas pieteikšanās ekonomikas olimpiādei.

19.01. plkst. 10.00

 Gulbenes 2.vidusskolā

Olimpiāde (tiešsaistē) fizikā 9.-12.klašu skolēniem.

20.01. plkst.11.00 – 15.30

Gulbenes Mākslas skolā

Kursu turpinājums “Dizains no industriālās revolūcijas līdz mūsdienām”.

22.01

Noslēdzas reģistrēšanās latviešu valodas olimpiādei 11.un12.kl.

23.01

Noslēdzas reģistrēšanās ķīmijas olimpiādei.

23.01.plkst.14.00

Gulbenes novada domes 3.stāva zālē

Seminārs pirmsskolas vadītājiem, metodiķiem un pirmsskolu grupu skolu direktoriem. 

23.01. plkst. 10.00

Gulbenes 3.PII  "Auseklītis''

Kursu nodarbība izglītības iestāžu vadītājiem "Kompetences ienāk skolā" .

24.01. plkst. 12.00

Gulbenes 2.vidusskolā

Mūzikas skolotāju sanāksme “Mūzika jaunā mācību satura materiālos”.

25.01. plkst. 13.00

Gulbenes 2.vidusskolā

Krievu valodas pasākums 7.-9.klašu skolēniem.

26.01. plkst. 12.00

Gulbenes kultūras centrā

Skolēnu tautas deju kolektīvu Sadancis. Dalību Sadancī pieteikt līdz 18. janvārim elektroniski .

 Kontaktpersona Z.Meiere 26222123

27.01.

Valmierā

Jauno ģeogrāfu skolas nodarbība.

29.01. plkst. 10.00

Gulbenes novada vidusskolās

Olimpiāde (tiešsaistē) latviešu valodā un literatūrā 11. un 12.klašu skolēniem.

30.01. plkst.13.00

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Erudītu konkurss vidusskolēniem. Komandā 5 dalībnieki. Dalību pieteikt līdz 22.janvārim e-pastā , mob.29325525

31.01. plkst. 10.00

Gulbenes 2.vidusskolā

Ekonomikas olimpiāde (tiešsaistē) 10.-12.klasei.

01.02. plkst. 10.00

Gulbenes sākumskolā

Mājturības un tehnoloģiju, un mājsaimniecības olimpiāde. Dalībniekus pieteikt līdz 26.janvārim elektroniski

02.02. plkst. 10.00

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Matemātikas olimpiāde 9.-12.klasei. Dalībniekus pieteikt līdz 24.janvārim elektroniski