1.februārī noslēdzās šķirošanas un vākšanas izaicinājums Gulbenes 2.vidusskolā. Lai gan mērķis bija viena mēneša laikā savākt vismaz 500 kg atkritumu, jau trešās nedēļas izskaņā svari uzrādīja 1556 kg lielu skaitli. Izaicinājumā iesaistījās 1.-6.klases skolēni – kopumā vairāk nekā 300 bērni. Kā noskaidrojās, čaklākie vācēji bija 3.b, 1.b, 2.c un 4.b klases skolēni, kuri balvā ieguva dāvanu karti boulinga spēlei.

„Akcijas mērķis bija jau no mazotnes skolēniem radīt izpratni par atkritumu šķirošanas nozīmi, iemācīt darīt to pareizi, kā arī parādīt, cik vidēji viena gada laikā atkritumus saražo viens Eiropas iedzīvotājs. Atsaucība bija necerēti liela! Jutām atbalstu gan no pedagogiem, gan bērnu vecākiem. Skolēnu uzdevums bija katru nedēļu šķirot un nest uz skolu stikla, plastmasas, papīra un kombinēto materiālu atkritumus. Lai visu padarītu mazliet interesantāku, pasākumu veidojām kā sacensību. Tonnu atkritumu jau nogādājām atkritumu poligonā „Kaudzītes”, bet pagalmā izveidojām kalnu no 500 kg atkritumu, lai uzskatāmi būtu redzams, cik daudz tas ir patiesībā. Daudzi vecāki atzina, ka šķirot sāka pirms Ziemassvētkiem, kad uzzināja, ka šāds izaicinājums būs, un turpina to darīt joprojām. Tas, manuprāt, ir būtisks ieguvums – veicināt videi draudzīgu domāšanu, ” stāsta Gulbenes 2.vidusskolas skolotāja Dita Grigore.

3.a klases skolēni atzīst, ka izaicinājums nebija grūts, jo iepriekš jau bija daudz dzirdējuši par atkritumu šķirošanu, it īpaši dabaszinību stundās. Ja kāds līdz šim nemācēja šķirot, tad tagad to prot. Visvairāk viņi savāca plastmasas un papīra atkritumus. Tie bija ne tikai pašu mājās saražotie, bet tika vākti arī no omītēm un citiem ģimenes locekļiem.

Savukārt 3.a klases audzinātāja Sandra Meisīte atklāja, ka bērnus nebija nepieciešams īpaši mudināt. Bērni uz skolu nesa lielus maisus. Sākumā tie tika nesti tikai piektdienās, bet pēc tam – katru dienu. Vienīgais pagrūtinājums – atkritumu kalni klases telpā.

Lielāko klašu skolēni veidoja plakātus, video un vāca materiālus zinātniski pētnieciskajam darbam (ZPD) par atkritumu tēmu.

„Divi 11.klases zēni ieinteresējās par Zero waste jeb bezatkritumu sistēmu pagājušā gada martā, kad Gulbenes novada domes jaunatnes lietu speciālists Lauris Šķenders pie mums atveda Eiropas brīvprātīgo Frančesko no Itālijas, kuram rūp apkārtējā vide. Viņiem radās ideja savam pētnieciskajam darbam – salīdzināt Latvijas un Itālijas pieredzi bezatkritumu sistēmas veicināšanā. Ņemot vērā esošo informāciju, zēni secinājuši, ka Dženovas iedzīvotāji šķiro labāk. Liels piedzīvojums viņiem bija atkritumu poligona „Kaudzītes” apmeklējums, kad varēja uzzināt, kur paliekt atkritumi, kā tos sapresē,” piebilst D.Grigore.

Aktivitātes organizētas Eiropas brīvprātīgā darba projekta “Let it be” (Nr.2016-LV02-KA105-001345) ietvaros.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

erplus

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste