15.februārī Lizuma kultūras namā pulcējās novada skolu 1.-8.klašu skolēnu deju kolektīvi, lai parādītu šajā  mācību gādā ārpus stundām apgūto.

Divdesmit četrus tautisko deju sniegumus rādīja: Gulbenes kultūras centra bērnu deju kolektīvs „Knausīši”, vadītāja Zane Meiere, Gulbenes sākumskolas 3.-4., 5., 6.klašu deju kolektīvi, vadītājas Zane Meiere, Daiga Tipāne, Gulbenes 2.vidusskolas 2.klašu un 4.-5.klašu deju kolektīvi, vadītājas Dzintra Kokoreviča, Daiga Tipāne, Sveķu internātpamatskolas 1.-4.klašu un vecāko klašu deju kolektīvi, vadītāja Velga Janoviča, Rankas pamatskolas 1.-4., 5.-8.klašu deju kolektīvi, vadītāja Tatjana Vovere, Tirzas pamatskolas 1., 2.-5.klašu deju kolektīvi, Lizuma vidusskolas 1.-2., 3.-4., 5.-7.klašu deju kolektīvi, vadītāja Iveta Eiduka.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: Lizuma pagasta pārvalde