Projektu dienās „Atrodi problēmu, pēti, risini, dari!” Gulbenes 2. vidusskolas skolēni, izmantojot Brocēnu novada projekta „Pilsonis” pieredzi problēmu risināšanas metodikā, izstrādāja daudzus skolai un pilsētai svarīgus projektus. Šādi skolā tiek apgūtas pilsoniskās līdzdalības formas.

7. februārī pēc starpposma klasēs uz noslēguma pasākumu izvirzīto labāko darbu prezentācijas uzklausīja skolas direktore E.Kanaviņa, Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs G. Āboliņš un novada domes deputāts V. Krauklis. Skolēni piedāvāja savu risinājumu tādām skolas problēmām, kā formas vestes nenēsāšana, aizslēdzamu skolēnu skapīšu trūkums, nesakārtotais skolas iekšpagalms, kaitīgie ieradumi, skolotāju prasību neievērošana mācību stundā, rupja izturēšanās, stress, nepieciešamie uzlabojumi tualetēs, brīvpusdienu trūkums vidusskolēniem. Par pilsētas problēmām uzklausījām šādus projektus: Spārītes un Emzes parka labiekārtošana (peldvietas nepieciešamība), nepieciešamie uzlabojumi sabiedriskā transporta pieturvietās („Ar sausām sēžamvietām!”), pilsētas graustu bīstamība, drošība pilsētā, brīvā laika pavadīšanas vietu izveidošana (drifta halle,  brīvdabas kino, kafijas namiņš ar telefona uzlādes iespēju).

Pēc prezentācijām komandas sniedza atbildes uz klausītāju jautājumiem un guva auditorijas novērtējumu par izvirzītās problēmas aktualitāti, saņēma ieteikumus par projektu praktisko realizāciju. Slavējami, ka dažas no komandām jau veikušas pirmos darbus: 8.c klases komanda skolas iekšpagalmā rudenī iestādīja agrāk pie bijušās Gulbenes pamatskolas augušās hostas, 6.b klases skolēni izgatavoja un pie bijušās Gulbenes alus darītavas izvietoja brīdinājuma zīmes. Vairākas komandas uzsākušas darbu pie savu projektu rīcības plāna realizācijas - tiek veikti matemātiskie mērījumi skolēnu skapīšu ērtākai izvietošanai, iecerēta tērpu skate (kā un ar ko ikdienā kombinēt formas vesti), skolas tualetēs plānots izvietot pakaramos somām, Emzes parka komanda tikusies ar novada domes speciālistiem, lai iesaistītos jau uzsāktajā darbā (iedzīvotāju aptauja, parka objektu fotografēšana), 8. klases zēnu komanda mēģinās realizēt savu izstrādāto plānu rupjības mazināšanā.

Paši skolēni atzina, ka visvairāk projektu dienās patika sadarboties komandā, intervēt un veidot aptaujas informācijas ieguvei, brīvā atmosfēra, domāt par problēmām un meklēt visus iespējamos risinājumus, fotografēt un pētīt objektus, rēķināt izmaksas, veidot prezentācijas noformējumu un runāt par savu darbu, uzzināt citu domas par sev aktuālām problēmām. Patika, ka izteiktās idejas uzklausīja un atbalstīja klasesbiedri. Skolēni atzinīgi novērtēja, ka viņus uzklausīt ieradās arī pašvaldības darbinieki. Darbs projektu dienās deva iespēju uzzināt ko jaunu arī par sevi.

Skolēnu atziņas:

 • sapratu, ka esmu tā, kas „bīda uz priekšu darbu”;
 • esmu saticīgs;
 • lai kaut ko sarunātu vai iegūtu, vajag tikai runāt ar cilvēkiem;
 • nevajag uztraukties, kad aptaujā cilvēkus;
 • varu veikt precīzus aprēķinus, kā arī dot padomus;
 • izrādās - varu labi uzstāties;
 • sapratu, ka man patiktu darboties kā brīvprātīgajai;
 • man patiktu strādāt radošu darbu; 
 • sapratu, ka man ir svarīgi, lai Gulbenes novadā tiktu realizēti attīstības projekti, lai jaunieši vēlētos šeit palikt;
 • ja neslinko, daudz ko var paveikt;
 • manā galvā ir daudz labu ideju;
 • neesmu tik kautrīgs, kā man likās;
 • neprotu strādāt grupā un uzstāties;
 • projekts top ilgu laiku;
 • man pietrūkst pacietības;
 • sapratu, ka man labāk patīk strādāt pārī;
 • ir jāsamierinās ar citu viedokļiem, nevis jāņem vērā tikai savējais.

2. un 3.klases skolēni šajās dienās izgatavoja galda spēles, kas noderēs gan mācību vielas apguvē stundās, gan brīvā laika pavadīšanai pēc stundām. Tapa dažāda veida dambrete, loto, reizrēķina un svešvalodas apguves spēles.

Ar projektu dienās paveikto ir apmierināti gan audzēkņi, gan pedagogi, jo, kaut arī ne visi projekti tiks realizēti, mērķis ir sasniegts - skolēni varēja pārliecināties, ka svarīga ir pilsoniskā pozīcija un, ka nav jāgaida visu problēmu risinājums no malas - katrs pats var izrādīt iniciatīvu un iesaistīties apkārtējās vides uzlabošanā. Ar uzsāktajiem darbiem ceram arī veiksmīgi iekļauties Latvijas simtgadei veltītajā „Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu” maratonā.

Iluta Podziņa,
Gulbenes 2. vidusskolas direktora vietniece

Informāciju sagatavoja Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste