Draudzības pirmsākumi meklējami  2017.gada februārī, kad  akreditācijas laikā kā ekspertu komisijas priekšsēdētājs Galgauskas pamatskolā viesojās Cēsu internātpamatskolas – attīstības centra - direktors Zigmunds Ozols.  Sarunās par izglītības procesa organizēšanu,  pedagogu profesionālo pilnveidi Z. Ozols aicināja mūs izmantot savas skolas – attīstības centra- sniegtās iespējas, jo  laiku pa laikam skolas atbalsta personāls un vieslektori  kursos  un semināros apmāca interesentus, galvenokārt, speciālās izglītības jautājumos. Mēs bijām atvērti piedāvājumam un pagājušajā gadā iespēju izmantojām, jo arī mūsu skolā mācās bērni ar speciālām vajadzībām.

Šī gada sākumā saņēmām zvanu ar aicinājumu draudzības saites turpināt. Tika nolemts, ka Cēsu kolēģi februārī  viesosies Galgauskas pamatskolā, lai iepazītos ar mūsu skolas pieredzi darbā ar speciālo  programmu izglītojamiem un smeltos idejas turpmākajam darbam savā skolā. Janvāra sākumā nekas neliecināja, ka februāra izskaņā ziema ņems virsroku un parādīs savu īsto dabu.

Neskatoties uz auksto 23.februāra rītu, Cēsu kolēģi ieradās skolā smaidīgi, pozitīvi, jaunām idejām atvērti un atsaucīgi. Lai arī skolēnu tajā dienā bija nedaudz mazāk un skola klusāka kā ikdienā ierasts, ciemiņiem rīta cēlienā devām iespēju apmeklēt četras mācību priekšmetu stundas. Piedāvājām vērot darbu  klasēs, kurās pedagogi strādā ar dažādu izglītības programmu bērniem vienlaicīgi. Patīkami, ka stundu izvērtēšanas laikā nācās dzirdēt profesionālas un pozitīvas atsauksmes par redzēto. Par to, cik prasmīgi un dabīgi stundas laikā mācību viela mijas ar karjeras izglītības un drošības jautājumiem, tiek saistīta ar reālās dzīves situācijām, novērojumiem dabā , pāru darbs nomaina grupu darbu, tiek izmantotas informācijas tehnoloģijas.

Lai šo dienu padarītu neaizmirstamāku, iespaidiem un emocijām piesātinātāku, viesiem tika sagatavota arī izlaušanās spēle par 2017.gada oktobrī notikušo skolas 80 gadu jubilejas salidojumu. Spēles idejas pirmsākumi novadā meklējami Gulbenes 2.vidusskolā. Lūdzām padomu šīs skolas skolotājai Zitai Grinbergai, kura neatteica savu palīdzību. Vairumam Cēsu kolēģu šī aktivitāte bija sveša, jo tikai viena no kolēģēm zināja šīs spēles būtību.

Tā kā pēc Meteņiem un Pelnu dienas sākas gavēnis un Lieldienu gaidīšanas laiks, radošajā darbnīcā notika putnu olu atpazīšanas konkurss, tika gatavoti Lieldienu zaķa puķu podi.

Cēsu kolēģi, atgriežoties mājās,  noteikti pamēģinās izveidot izlaušanās spēli arī saviem audzēkņiem, rosinās skolēnus izvirzīt savu stundas mērķi, izveidos kopā ar bērniem meteoroloģisko staciju. Savukārt mums bija patīkami vērot ar kādu azartu viņi iesaistās mūsu piedāvātajās aktivitātēs, cik uzmanīgi un ieinteresēti klausās stāstījumā par skolas darbu vides izglītībā un novada pienesumu izglītības jomas attīstībā. Vienlaicīgi izmantojām iespēju ar ģeogrāfiskās uzkodu kartes palīdzību un sagādāto cienastu reklamēt Gulbenes novada mājražotāju produkciju - maizi, sieru, konditorejas izstrādājumus, dzērvenes, ābolu čipsus un citu.

Kā izrādās- aukstums draudzībai nekaitē!

Galgauskas pamatskolas direktore Iveta Dzene

Informāciju sagatavoja Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste