Izglītības darba pasākumi 2018.gada martā

Datums, laiks un vieta

Pasākumi

Atbildīgā persona

02.03.

Pirmsskolas un sākumskolas metodisko izstrādņu elektroniska iesniegšanai skates II kārtai. Konsultācijas par materiālu ievietošanu Google Drive platformā Anita Birzniece – 26698096,

I.Artistova

29469631,

A.Zipova

26496541

03.03.

Rīgā

Jauno fiziķu skolas nodarbība “Solīdā fizika”.

T.Pētersone

29361511

05.03. plkst.12.00

Gulbenes 3. PII “Auseklītis”

"Ilgtspējīgas attīstības apmācības pedagoģiskie aspekti Norvēģijā un Latvijā" A 6h Pieteikšanās līdz 28.februārim e-pastā 

V.Pušķe

28343709

06.03.

2.vai 3. mācību stundā

Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.klasei.

Atbildīgie par VPD skolās

06.03. plkst.10.00

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Ģeogrāfijas komandu olimpiāde 8.klašu skolēniem. Dalībniekus pieteikt līdz 2.martam e-pastā

I.Ločmele

26414393

07.03. plkst.10.00

Gulbenes sporta centrā

Volejbols zēniem un meitenēm A, B, C grupām.

A.Andževs

28705085

09.03. plkst.13.00

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Novada skolēnu zinātniski pētnieciskie lasījumi. Darbu iesniegšana elektroniski e-pastā . Pieteikšanās līdz 6. martam.

M.Skopāne

26118146

12.03. plkst.11.00

Stāķu pamatskolā

Kursi mūzikas skolotājiem ’’Ritmikas mācība un tās paņēmienu lietojums dažādās mūzikas stundās” A 6h. Pieteikšanās kursiem līdz 2.martam e-pastā

D.Šķēla

26302611

13.03. plkst. 9.00

Stāķu pamatskolā

Kursi klašu audzinātājiem “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas un mācību procesā”. Dalību kursos pieteikt līdz 5.martam e-pastā

E.Obrumāne

29332719

14.03. plkst. 10.00

Stāķu pamatskolā

Kursu turpinājums klašu audzinātājiem “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas un mācību procesā” (arī tiem, kuri kursu 1.daļu apmeklēja 04.01.).

E.Obrumāne

29332719

14.03. plkst.10.00

Gulbenes sākumskola

Logopēdu seminārs.

D.Kalinka

29102342

14.03. plkst. 9.30

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Matemātikas un dabaszinību skolotāju konference “Mūsu patiesie skolotāji - pieredze un sajūtas”. Elektroniska reģistrēšanās ej.uz/konference140318 līdz 7. martam.

L.Silauniece

263395057

14.03. plkst.11.00

Rankas pamatskolā

Vidzemes augstienes novada bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums.

A.Medejse

26404864

15.03. plkst.10.00 E.Glika Alūksnes valsts ģimnāzijā

Latvijas Universitātes 76.Starptautiskā zinātniskā konference.

A.Šķēls

29343189

15.03. plkst.10.00

Gulbenes sākumskolā

Kursi mūzikas un mākslas skolu pedagogiem audzēkņu līdzdalības sekmēšanā mācību un audzināšanas procesā “Būt kopā! Darīt kopā! Augt kopā!” A 6h.

I.Zvaigzne

26183301

15.03. plkst. 10.00

Gulbenes novada domē, 308.kab.

Gulbenes novada pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde.

V.Medne

26619643

16.03.

Cēsīs

Konference "Gandrīz ideāla skola".

B.Muceniece

64497724

20.03.,21.03

plkst. 10.00 -17.00

Gulbenes novada domes 3.stāva zālē

Kursu (A, 48h) nodarbības izglītības iestāžu vadītājiem “Kompetenču pieejas ieviešana, strādājot skolā".

Reģistrēšanās noslēgusies, grupa ir nokomplektēta.

A.Birzniece

26698096

21.03. plkst.11.00

Gulbenes kultūras centrā

Skolu 1.-4.klašu koru kopmēģinājums.

l.Plešanova- Jarusova

26536791

22.03.

Rīgā

Panākumu universitātes nodarbība “Komunikācijas nozīme personības attīstībā”.

R.Raga

26428918

23.03.

Vidzemes Augstskolā un Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā

Vidzemes reģiona skolēnu ZPD konference- konkurss.

M.Skopāne

26118146

26.03. plkst. 10.00

Lizuma vidusskolā

Kursi bērnu tiesību aizsardzības jautājumos (lektore R.Alberga). Dalībai kursos pieteikties līdz 15.martam e-pastā

I.Ābeltiņa

29427494

27.03.

Lizuma vidusskolā

Kursu  "Kompetences ienāk skolā" turpinājums ( izglītības iestāžu vadītājiem).

I.Ābeltiņa

29427494

27.03.

Valmierā

LOK projekta "Sporto visa klase" 3.klašu sacensības stafetēs.

V. Andževa

26547668,

S. Meisīte 26180827

28.03.plkst.10.00

Gulbenes 2.vidusskolā

3.klašu olimpiāde matemātikā un latviešu valodā Dalībniekus pieteikt līdz 20.martam e-pastā

A.Zipova

226496541

27.03. - 10.04.

Gulbenes novada domē

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde- konkurss “Visa Dieva radībiņa”.

E.Zālīte

29335862

28.03.

plkst.10.00-16.30

Gulbenes novada domes 3.stāva zālē

Kursu  nodarbība pirmsskolas  izglītības iestāžu vadītājiem  un metodiķiem “Kompetenču pieeja mācību saturā”.

A.Birzniece

26698096

29.03. plkst 10.00

Gulbenes kultūras centrā

Novada Karjeras diena.Dalībnieku skaitu pieteikt līdz 16.martam e-pastā

J.Zirne

28722204

Sagatavoja:  Baiba Muceniece 64497724, 26619643