28.februārī Gulbenes kultūras centrā norisinājās Gulbenes novada skolēnu skatuves runas konkurss, kurā piedalījās 14 bērni 2.-3., 4.-6. un 7.-9.klašu grupās. Žūrija visaugstāk novērtēja Gulbenes 2.vidusskolas 2.klases skolēna Artūra Paramonova, Gulbenes sākumskolas 3.klases skolēna Markusa Rauzas un Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 8.klases skolnieces Kristas Zajančauskas sniegumu un izvirzīja viņus konkursa 2.kārtai 7.martā Madonas Bērnu un jauniešu centrā.

Konkursa žūrija:                Gulbenes kultūras centra pasākumu organizatore Ilvita Kļaviņa, Ozolkalna amatierteātra “Spēlmaņi” režisors Jānis Skopans, Beļavas amatierteātra “Mistērija” režisore Jolanta Zirne.

„Šī konkursa novada mēroga žūrijā esmu pirmo reizi, un tā ir iespēja iepazīt pasākumu no citas puses, jo iepriekšējos gados biju starp tiem pedagogiem, kuri palīdzēja skolēniem sagatavoties. Manuprāt, skatuves runas konkursa dalībniekam ir svarīgi saprast savu motivāciju un daiļdarbu, kuru viņš izvēlējies runāt. Ja ir arī uzstāšanās prieks, tad tā jau ir puse no uzvaras. Uzskatu, ka jaunāka vecumposma bērniem uzstāties ir vieglāk, jo viņiem ir dabiska vēlme runāt, izpausties. Pieaugot, palielinās arī sasaistītība publikas priekšā un kļūst grūtāk atlasīt materiālu, kas viņus pašus uzrunātu,” stāsta žūrijas pārstāve un Beļavas amatierteātra “Mistērija” režisore Jolanta Zirne.

Konkursa mērķis un uzdevums ir izkopt skolēnos nacionālo identitāti, veicināt viņu emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku, attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību, koncentrēšanās spējas, emocionalitāti, prasmi noturēt auditorijas interesi.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste