2018. gada 7. martā Madonas Bērnu un jauniešu centrā notika skolēnu skatuves runas konkursa 2.kārta.

Vidzemes reģiona skatē Gulbenes novadu pārstāvēja trīs dalībnieki:

  • Gulbenes 2. vidusskolas 2 klases skolnieks Artūrs Paramonovs,
  • Gulbenes sākumskolas 3. klases skolnieks Markuss Rauza,
  • Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 8.klases skolniece Krista Zajančauska.

Katrs dalībnieks konkursā runāja vienu prozas un vienu dzejas darbu.

Šādu konkursu mērķis ir veicināt skolēnu emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku. Valoda un ķermenis ir smalks un precīzs instruments, kas palīdz izteikt domas un jūtas.
Žūriju uzrunāja Artūra smaids, saraukta piere, uzrauktas uzacis un dzirkstošas acis. Pašpārliecinātība un nodotās informācijas izprašana palīdzēja daiļdarbus pārraidīt klausītājiem. Artūrs Paramonovs ieguva I pakāpes diplomu, savukārt Markuss un Krista - II pakāpes diplomus.
Žūrijas padoms: “Ticiet vārda spēkam!”

Gulbenes 2. vidusskolas sākumskolas skolotāja Tatjana Vekšina