Drukāt

Lai pievērstu uzmanību sievietes lomai sabiedrībā, brīvprātīgā jauniete Irene Rodriguez no Spānijas zīmīgā datumā, 8.martā, Gulbenes 2.vidusskolā organizēja pasākumu „Sieviešu rokas”.

Skolas vestibilā gan bērni, gan pedagogi, gan vecāki un ikviens izglītības iestādes apmeklētājs varēja aplūkot izstādi, kas sastāvēja no fotoattēliem un audzēkņu veidotiem zīmējumiem, kuros attēlotas sievietes rokas dažādos darbos. Šajā reizē akcijas veidā tika dalītas arī īpašas nozīmītes un uzlīmes, lai atbalstītu sieviešu līdztiesību pasaulē un mudinātu sievietes vismaz pusstundu neko nedarīt, vienkārši atpūsties.

„Šo ideju es aizguvu no savas mammas, kura līdzīgu pasākumu reiz organizēja Spānijā. Vēlējos parādīt, ka sievietes darbs nav tikai mājas uzkopšana. Viņas veic arī daudzus citus darbus, arī tādus, kas uzskatāmi par vīriešu darbiem. Manuprāt, viss sākas no sievietes rokām, tāpēc vienā fotoattēlā var redzēt sievietes un maza bērna rokas. Ideju man palīdzēja realizēt skolotājas Evita Zālīte un Daiga Bleikša,” stāsta Irene.

Arī turpmāk Gulbenes 2.vidusskolā sociālo zinību un ētikas mācību stundās tiks pievērsta uzmanība sieviešu roku nozīmei.

Aktivitātes organizētas Eiropas brīvprātīgā darba projekta “Let it be” (Nr.2016-LV02-KA105-001345) ietvaros.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste