9. martā ģimnāzijā notika Gulbenes novada skolēnu pētniecisko darbu lasījumi. Šis gads zīmīgs ar to, ka lasījumos piedalījās gan sākumskolas, gan pamatskolas, gan vidusskolas klašu skolēni.

                Prieks par skolēniem, kuriem ir interese izzināt un pētīt. Gulbenes pilsētas un simbola – gulbja – rašanās vēsturi noskaidrojusi Gulbenes sākumskolas 4. klases skolniece Lote Sniķe, bet klasesbiedrenes Ketijas Sabules pētījumā iepazīta Staru mototrase. Kristālu audzēšanai pievērsušās Tirzas pamatskolas  4. klases skolnieces Katrīna Kalvīte, Elīza Kusiņa, Rota Ivanova. Prezentējot savus darbus, skolnieces guva labu publiskās uzstāšanās pieredzi, veiksmīgi atbildēja uz jautājumiem.

                Tirzas pamatskolas 8. klases skolēni Ritvars Sproģis un Andrejs Vīksniņš pētnieciskajā darbā noskaidrojuši vakuuma izmantošanas nozīmi pārtikas produktu uzglabāšanā, skolēni uzstājās ar patiesu aizrautību. Tēma “Apģērbs un tā zīmoli” likusies saistoša 9. klases skolniecēm Montai Kronei un Santai Vīksniņai.

                Inženierzinātņu, tehnikas un informāciju tehnoloģijas sekcijā uzstājās skolēni no  Lizuma vidusskolas -  Pauls Georgs Staršovs (darbā salīdzinātas Android un iOS operētājsistēmas), Andris Tilgass (darbā salīdzinātas sporta kameras), Artūrs Tilgass (darbā salīdzināti motocikli) un Gulbenes novada valsts ģimnāzijas -  Kristiāns Dzerkaļs, Valts Zaķis (veidojot darbu, skolēni praktiski apguvuši bezmaksas CAD programmatūru arhitektūrā), Rainers Freivalds (darbā pētīti aviosimulatori), Miks Āre (darbā pētīti mākslīgā intelekta matemātiskie un programmiskie pamati). Skolēni uzstājoties  demonstrēja  aizrautību, pārliecību, mērķtiecību. Katru no šiem darbiem ir iespējams turpināt un pētniecībā ieraudzīt arvien jaunas iespējas.

                Vēstures, kulturoloģijas un socioloģijas sekcijā uzstājās skolēni no Lizuma vidusskolas, Gulbenes 2. vidusskolas un Gulbenes novada valsts ģimnāzijas. Ar savas dzimtas koku, dzimtas stāstu iepazīstināja Nauris Juris Bariņš no Lizuma vidusskolas un Linda Laizāne no Gulbenes 2. vidusskolas. Kolhoza “Jaungulbene” vēsturē ielūkojusies Gulbenes 2. vidusskolas skolniece Kristīne Ščedrova. Ar Dziesmu un deju svētku tradīciju saistās Georga Gibala darbs – veltīts kordziedāšanas tradīciju saglabāšanai Gulbenes novadā. Valsts aizsardzības mācības ieviešanu skolā lika apsvērt Alvīnes Ivanovas darbs un uzstāšanās,  par reklāmas ietekmi uz patērētāju vēstīja Lizuma vidusskolas skolniece Līva Ginde. Aktuālas, nozīmīgas tēmas – dzimumu līdztiesība, suicīds jauniešu vidū, reemigrācijas procesi Gulbenes novadā – skartas Gulbenes 2. vidusskolas skolnieču darbos, Lauras Pavārnieces, Paulas Paipalas, Evelīnas Vinogradovas uzstāšanās pārliecināja.

                Paldies skolēniem par ieguldīto darbu, pētniecisko interesi un mērķtiecību! Paldies skolotājiem par sniegto atbalstu darbu tapšanā – Velgai Kočānei, Ivetai Ziepniecei, Guntai Gruņierei, Svetlanai Ziepniecei, Dzintaram Ziediņam, Inesei Dārziņai, Aivijai Grīnbergai, Laurai Anžei, Ivetai Roziņai, Birutai Rukmanei, Rūtai Enikai! Paldies skolotājiem, kuri iesaistījās darbu vērtēšanā – Dacei Kļavai, Simonai Sniķei, Andai Sprudzānei-Cakulai, Artai Katanei, Vitai Medniecei, Dairai Ģērmanei!

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolotāja Maija Skopāne