9. martā bērnu bibliotēkas lasītavā bērni pulcējās uz noslēguma pasākumu “Atrodi Gulbenē”. Konkursu organizēja Gulbenes novada bibliotēka sadarbībā ar Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeju.

No 5. februāra līdz 7. martam bērnu bibliotēkā norisinājās konkurss “Atrodi Gulbenē”. Konkurss norisa četrās kārtās.

1. kārta “Meklē Gulbenē”. Komandām pēc senajiem fotoattēliem bija jāatpazīst ēkas un jāatrod tās mūsdienās.

2. kārta “Meklē bibliotēkā”. Komandām bija novadpētniecības lasītavā jāmeklē Gulbenē nozīmīgu ēku vēsture, jāliek puzles ar senajiem Gulbenes attēliem, jāorientējas bibliotēkas grāmatu plauktos un jāatmin mīkla.

3. kārta “Meklē muzejā” Komandas devās uz Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeju, kur iepazinās ar izstādi, kas veltīta Gulbenes vēsturei.

4. kārta “Skaiti gulbjus”. Komandām bija pilsētā jāmeklē gulbji.

Konkursā piedalījās 13 komandas – 37 dalībnieki. Noslēguma pasākumā bērni atzina, ka ļoti paticis piedalīties šāda veida pasākumā un uzdevumu izpilde nav sagādājusi nekādas grūtības.

Labākās komandas par piedalīšanos saņēma diplomus un balvas no bibliotēkas. Pārējās komandas saņēma pateicības par piedalīšanos.

Konkursa dalībnieki startēja divās vecumgrupās. 1.–5.klašu grupā 1. vieta komandai “Super meičas”, 2. vieta - “Lieliskais četrinieks”, 3. vieta – “Vilki”. 6.–9.klašu grupā 1. vieta – “Zaglēni”, 2. vieta – “Dullais trijnieks”, 3. vieta – “Limoni”.

Konkursa laikā komandu sagatavotie plakāti apskatāmi Gulbenes bērnu bibliotēkas lasītavā līdz 23. martam.

Informē Anda Krima,
Gulbenes novada bibliotēka