Drukāt

dzied1803

14. martā Rankas kultūras namā notika Vidzemes Augstienes bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums – skate, kas risinājās nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas „Pulkā eimu, pulkā teku 2018” ietvaros.

Pasākumā piedalījās 6 folkloras kopas: „Madaviņa” no Madonas, „Marksnīte” no Mārcienas, Ērgļu un Vestienas apvienotā folkloras kopa, „Piebaldzēni” no Jaunpiebalgas, „Pērlis” no Druvienas un „Dzīpariņi” no  Rankas. Mūsu novada folkloras kopas ieguva 1. pakāpes diplomus.

Visvērīgākie cilvēki jeb pasākuma žūrija šajā pasākumā bija Māra Mellēna, Dina Liepa, Anete Karlsone un Dace Circene, kuru labie vārdi par skolotāju un bērnu meistarības izaugsmi bija kā medus maize.

Pasākuma laikā notika arī konkursu „Vedam danci”, „Dziesmu dziedu, kāda bija” un  „Klaberjakte 2018.” pusfināli. Tradicionālo deju konkursā „Vedam danci” piedalījās 3 kopas, arī Rankas pamatskolas „Dzīpariņi” dejotāji. Visi dejotāji ieguva iespēju piedalīties finālā Rīgā 22. aprīlī.

Tradicionālas muzicēšanas konkursā piedalījās Rankas „Dzīpariņu” spēcīgākā muzikante Agrita Kerija Medejse. Arī viņa savu kokles spēles prasmi rādīs finālā Rīgā.

Pasākuma laikā tika izdejotas 10 rotaļdejas no 20 rotaļdeju programmas „Rotaļu vija Latvijai”. Tika uzslavēti visi dejotāji, bet īpaši deju eksperte Dace Circene uzteica Rankas „Dzīpariņu” bērnus.

Visas folkloras kopas 19. un 20. maijā tiksies Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojumā Līvānos.

Aelita Medejse,
Rankas pamatskolas folkloras kopas “Dzīpariņi” vadītāja

Informāciju sagatavoja Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste