Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” ir viena no simts pilotskolām Latvijā, kura 2017./2018.mācību gadā ir uzsākusi Valsts izglītības satura centra projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” aprobāciju. Projekta mērķis ir mainīt mācīšanas pieeju bērniem. Pirmsskolā bērniem ir jāapgūst caurviju prasmes, jāizzina sevi (pašizziņa), jāiemācās savu mācīšanos vadīt (pašvadība), domāt radoši -izpausties (domāšana un radošums), sadarboties un līdzdarboties (sadarbība un līdzdalība), kā arī jāapgūst digitālās prasmes.

   Pirmsskolas vecuma bērns ir pētnieks un aktīvs darītājs, viņa dabiskā vēlme ir darīt, darboties.

Bērns uzdrīkstas, izmēģina, kļūdās, izbauda darbošanās procesu un īsteno savas idejas, pats konstruē savas zināšanas un veido izpratni šai darbībai.

Lai realizētu jauno mācīšanās pieeju, iestādē tiek veidota radoša, daudzfunkcionāla bērnu interesēm un vajadzībām atbilstoša mācību vide, kur ir iespēja bērnam pašam pētīt, izzināt un pašam mācīties. Radošums attīstās vienlaicīgi ar prasmēm darboties. Darbojoties ar bērnu, akcentu liekam nevis uz rezultātu, bet gan uz procesu, lai bērns redz, cik jautri un interesanti ir fantazēt. Ļaujam bērniem mēģināt. Mēģināt tik ilgi, līdz viņi sasniedz vēlamo. Bērniem paaugoties, viņu darbos atspoguļojas realitāte. Savukārt pirmsskolas vecuma bērnos radošums ir pārpārēm. Daudziem tēliem viņu izdomātajās pasakās, stāstiņos vai zīmējumos, vai pašsacerētās dziesmās nav loģiska izskaidrojuma. Bērni vēl neizprot likumsakarības un tāpēc viņu iztēle ir ļoti bagāta. Aktivitātes paplašina bērna redzeslauku, attīsta viņā pašpārliecību un intelektu. Radošumu attīsta arī mūzika, kustības, emocijas, spēles. Psihologi mēdz teikt: „Bērns domā ar ķermeni”.

Izglītības iestādē ir eksperimentu kastes, gaismas galdi, katrā grupā ir arī darbarīku kastes ar dažādiem materiāliem, radošo darbu meistarošanai. No tukšām kārbām, plastmasas pudelēm, caurulītēm pēcpusdienās top  mašīnas, leļļu mēbeles, un šos darinājumus bērni izmanto savās rotaļās. ’’Zivtiņu’’ grupas bērni paši  konstruēja laiviņas no otrreizējai pārstrādei paredzētiem materiāliem. Veikumu prezentēja un secināja, kāpēc daži braucamrīki grimst, bet citi ļoti labi turas virs ūdens. Spēlējoties bērni mācās sadarboties, dalīties, piekāpties un aizstāvēt savu viedokli. Sarežģītākās spēļu konstrukcijas - garāžas, mājas - ir uzmeistarojuši bērnu vecāki.

’’Lācēnu’’un ’’Cālēnu’’ grupas skolotājas saka paldies, Ingara Ilgsalieša, Endijas Kivkucānes, Alberta Birznieka, Viktorijas Kupces, Nikolas Aleksānes, Renāra Bonka, Samantas Ivanovas, Gabriela Romanovska, Simonas Tašiņas, un Gabrielas Āboltiņas ģimenēm, par atsaucību un iesaistīšanos spēļu centriņa materiālu papildināšanas projektā.

Vairākās grupās ir bērnu un skolotāju izveidotas papīra šķirošanai paredzētas kastes. Uz kastēm ir bērnu rakstītie norādījumi, ko tur drīkst mest un ko nevajadzētu.

Skolotājas no krāsainas izolācijas lentēm un līmplēves uz grīdas ir izlīmējušas dažādas joslas, ģeometriskas formas, ciparus, savukārt bērni paši izdomā, kā tas izmantojams rotaļās.

Jaunāko grupu bērni šoziem ir daudz darbojušies ar dažādiem materiāliem. Arī grupā ienests sniegs, izrādās, ir ļoti interesants materiāls rotaļām. Tika ceptas sniega kūkas, rotātas ar krāsainiem graudiņiem, sniegs un ledus tika krāsots ar krāsainiem ūdens pilieniņiem, ar pipetēm.

Tuvojoties pavasarim, ir atmodinātas sēkliņas un graudi grupu Dabas vides estētikas plauktos. Darbojoties ar graudiem, tiek stimulētas visas bērna maņas: tauste, redze, dzirde, garša un smarža. Realizējot pedagogu mācību mobilitātes projektu ”The Essence of Sense”, izglītības iestāde ir iegādājusies diedzēšanas blokus un krāsainos graudus, bērni regulāri diedzē sēkliņas un labprāt diedzējumus lieto uzturā.

Mācību vide iestādē pakāpeniski tiek veidota tā, lai mazinātu frontālo apmācību, lai bērnam rodas iespēja būt izgudrotājam, atklājējam un mācīties pašvadīti.

Jaunā mācību satura ieviešanas soļi nav viegli un vienkārši, vispirms ir jāspēj mainīties pašam skolotājam -jāsadarbojas, nepārtraukti jāpilnveidojas, jāveido jēgpilna mācību vide.

   “Labam skolotājam patīk tas, ko viņš dara, viņš tic, ka viņa darbam ir jēga un katrs viņa skolēns var būt veiksmīgs!” Dž. Hetijs.

 Marina Kursīte,
vadītājas vietniece izglītības jomā

Informāciju sagatavoja Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste