ogr1804

“Es kāpt gribu kalnā visaugstākā”, tik iedvesmojoša ir Ogres 1. vidusskolas devīze. Šo skolu 13.aprīlī pieredzes apmaiņā apmeklēja novada latviešu valodas skolotāju un klašu audzinātāju metodisko apvienību skolotāji. Saule, skola kalna galotnē, smaidīgais direktors, radošie un profesionālie skolotāji, disciplinēti, uz sadarbību vērstie skolēni – tas viss šo dienu padarīja īpašu.
Līdzsvaroti skolotāji – mierīgi, dzirdīgi, daroši skolēni. 1300 audzēkņu vienuviet mūsu nelielajām novada skolām izklausās neaptverams skaitlis, bet mūs pārsteidza skolas rāmais plūdums, nejutām pastiprinātu skaļumu lielā skolēnu daudzuma dēļ.
Mums bija iespēja vērot 7 atklātās stundas, runāt ar skolas pedagogiem, dalīties labajā pieredzē audzināšanas darbā. Ogres 1.vidusskola piedalās kā pilotskola projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”. Stundās labi tika atklāts, kā skolā tiek daudzveidīgi īstenota sasniedzamā rezultāta definēšana, kā arī atgriezeniskās saites iegūšana stundas beigās. Skola īpaši lepojas ar saviem latviešu valodas skolotājiem, viņu radošo ideju izpausmi bija iespēja vērot gaiteņos izvietotajos stendos.
Jauka bija dzirdētā mājturības skolotājas ideja, kā klasē notiek “cepšanās” – kad skolēni sadusmojas viens uz otru, audzinātāja visus aicina cept kādu kūku, un darba procesā strīdi norimst. Skola ļoti lepojas arī ar sava atbalsta personāla darbu. Mums bija īpašs prieks dzirdēt, ka projektā piešķirtā nauda dod iespēju nodrošināt palīgskolotājus. Jā, un simpātiska bija direktora Igora Grigorjeva nostāja, ka ir jāstrādā ar visiem bērniem, nevis atlases audzēkņiem. Vārdu sakot, bija iedvesmojoša pieredzes apmaiņa.
Dienas izskaņā Krapes pagastā īpašā dzirnavu atmosfērā tikāmies ar Vinetu Grīnbergu, kura mācīja mūs gatavot skaistas sojas sveces ar pļavu ziediem un ļāva gan izgaršot veselībai noderīgus daudzveidīgus sīrupus, gan saprast, cik ļoti mūsu pašu zemes dabas bagātības var palīdzēt cilvēkam dzīvot veselībā un možumā.
Ir izdzīvota bagāta, skaista, rosinoša diena! Paldies Ogres 1.vidusskolas kolektīvam un direktoram Igoram! Paldies Izglītības, kultūras, sporta nodaļai par atbalstu! Paldies visiem kolēģiem, kuriem bija iespēja būt kopā un mācīties!

Inga Kadile, novada latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskās apvienības vadītāja
Iveta Zvaigzne, novada klašu audzinātāju metodiskās apvienības vadītāja