18. aprīlī Gulbenes sporta centrā notika sacensības Sportiskākā Gulbenes novada klase projektā “Sporto visa klase”. Novadā ir sešas klases, kas iesaistījušās projektā: Gulbenes 2.vidusskolas 5.a,4.a,3.a klases, Gulbenes sākumskolas 3.b klase, Lizuma vidusskolas 4.klase un Stāķu pamatskolas 4.klase (ar kopējo skolēnu skaitu 142). Šīm klasēm sporta stundas, sportiskās aktivitātes ir 5x nedēļā.

Sportiskāko klasi noteicām pēc 5 vingrinājumiem. 1.vērtējums- klases priekšnesums. 1.vietu izcīna Gulbenes sākumskolas 3.b klase, 2.vietu Stāķu pamatskolas 4.klase, 3.vietu Gulbenes 2.vudusskolas 3.a klase.

2. vērtējums- klases vidējā atzīme mācību priekšmetos 2017./2018. mācību gadā I semestrī. Labākais vērtējums un pirmo vietu iegūst Gulbenes 2. vidusskolas 3.a klase, otrajā Lizuma vidusskolas 4.klases un trešajā vietā Gulbenes 2.vidusskolas 5.a klase.

3.vērtējums- sacensība “Kurš tālāk?” .Pirmo vietu izcīna Gulbenes sākumskolas 3.a klase, otrajā vietā atstājot Gulbenes 2.vidusskolas 4.a klasi un trešie Gulbenes 2.vidusskolas 5.a klase.

4. vērtējums- “Tautas bumba”. 1.vietu izcīna Gulbenes 2.vidusskolas 5.a klase, 2.vieta Gulbenes sākumskolas 3.klase, 3.vietā Gulbenes 2.vidusskolas 3.a klase.

5.vērtējums- stafete. Pirmo vietu izcīna Gulbenes sākumskolas 3.b klase, otrajā vietā atstājot Gulbenes 2.vidusskolas 3.a klasi un trešajā vietā Gulbenes 2. vidusskolas 4.a klasi.

Kopvērtējumā un sacensību kausu izcīna Gulbenes sākumskolas 3.b klase, klases audzinātāja Ināra Aleksandrova un sporta skolotāja Sarmīte Gobiņa. Otrajā vietā Gulbenes 2.vidusskolas  3.a klase , klases audzinātāja Sandra Meisīte un sporta skolotāja Līga Berkolde un trešajā vietā Gulbenes 2.vidusskolas 5.a klase, klases audzinātāja Aiga Ramane un sporta skolotājs Voldemārs Mezītis.

Ļoti priecēja tas, ka lielā skaitā šajās sacensībās bērnus atbalstīt un uzmundrināt bija ieradušies arī viņu vecāki. Paldies par to!

Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķis A.Andževs