Saulainajā 20. aprīļa rītā Gulbenes novada krievu un vācu valodas metodiskās apvienības skolotāji posās savam izbraukuma semināram uz Rīgu. Mērķis bija apmeklēt Rīgas Juglas vidusskolu un iepazīties ar starpdisciplinārās pieejas nodrošināšanu mācību procesā. Plkst. 12:30 pie skolas mūs, gulbeniešus un Rēzeknes pilsētas vācu valodas kolēģes, sagaidīja direktores vietniece izglītības jomā Ivita Brinteniece un nedaudz iepazīstināja ar skolas vēsturi, tās ēkām, kā arī  jauno, renovēto stadionu. Ieejot skolā, nevarēja nepamanīt skaistiem, mākslinieciskiem rotājumiem veidoto vestibilu un gaišos, plašos gaiteņus. Otrajā stāvā mūs sagaidīja skolas direktore Aija Melle un pastāstīja par programmas “Līderis manī” darbību mācību un audzināšana procesā vidusskolā, un par līderības jeb vērtību koka izveidi. Kopā ar direktori mēs nofotografējāmies pie skolas simboliem. Atmiņai no skolas vadības saņēmām nozīmītes ar šo līderības koku, uzlīmes “Staro Jugla” un brošūru “Rīgas Juglas vidusskolas atmiņu pieraksti”.

Pēc pusdienām skolas ēdnīcā direktores vietnieces Ivitas Brintenieces vadībā sekoja iepazīšanās ar skolu, tās mācību kabinetiem, sporta zāli un skolas muzeju, kurā pēc tam divu stundu garumā klausījāmies stāstījumu par skolas metodisko darbu un, proti, starpdisciplinārās pieejas realizēšanu mācību procesā. Vērojot sagatavotās prezentācijas un tiekoties ar skolotājiem, mums bija iespēja pārliecināties, kā 9.klasē starpdisciplinārā pieeja  tiek realizēta ķīmijas un mājturības un tehnoloģiju stundās. Tāpat angļu valodas skolotāja stāstīja par projektu “Baltijas ceļš - 25”, kurā skolēni iesaistījušies un rakstījuši esejas angļu valodā un vēsturē.  Savukārt latviešu valodas skolotāja iepazīstināja ar savu pieredzi, realizējot starpdisciplināro sadarbību kopā ar matemātikas skolotāju. Viņa uzsvēra, ka vispirms ir jānovienojas par tēmu, tad jāizvirza mērķis, jādefinē vienoti darbības principi, jāizstrādā vienota vērtēšanas sistēma, jāinformē skolēni, lai viņi izprastu, kas būs jāveic abos priekšmetos. Noslēgumā seko šīs sadarbības izvērtēšana. Abu iesaistīto priekšmetu skolotāji aizpilda noteiktas formas veidlapu un izanalizē visus plusus un mīnusus. Mēs uzzinājām, ka skolā ir izveidots digitālais portfolio, kur skolotāji prezentē savus materiālus par starpdisciplināro pieeju mācību procesā. Starpdisciplinaritāti raksturo sadarbība, atbalsts un savstarpējā dalīšanās.

Rīgas Juglas vidusskolu par savām “otrajām mājām” dēvē apmēram 1300 skolēni. Šeit strādā 103 pedagogi un 60 tehniskie darbinieki. Skolas pamatvērtības ir radošums, līdzatbildība un uzņēmība. Mācību procesā dominē šādas prioritātes: pētnieciskās prasmes, IT izmantošana, lasītprasmes attīstīšana un jau pieminētā starpdisciplinārā pieeja.

Paldies Juglas vidusskolas vadībai un kolektīvam par mums dāvāto laiku un gūtajām vērtīgajām atziņām!

Vakarā visi devāmies uz Latvijas Nacionālo teātri un skatījāmies režisoru Jāņa Vimbas, Artura Krūzkopa un Kaspara Zvīguļa izrādi “Ideālā žurka”. Mums ļoti patika uzveduma 2. daļa “Ideālais simtgades koncerts”.  

Šī bija skaista, jaunām, radošām idejām bagāta diena. Paldies Izglītības, kultūras un sporta nodaļai par sniegto atbalstu!

Paldies kolēģiem, kuriem bija iespēja piedalīties šajā izbraukuma seminārā un gūt vērtīgu pieredzi turpmākajam darbam!

                             Novada krievu un vācu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja A. Putna