Izglītības darba pasākumi 2018.gada maijā

Datums, laiks un vieta

Pasākumi

Atbildīgā persona

02.05. plkst. 10.30.-17.00

Gulbenes novada domes 3.stāva zālē

Kursu nodarbību turpinājums pirmsskolas izglītības iestāžu  vadītājiem un metodiķiem kompetenču  pieejas ieviešanai.

A.Birzniece

26698096

02.05. plkst.12.00

Gulbenes kultūras centrā, kursu telpā

Informatīva skolēnu deju kolektīvu vadītāju sanāksme par deju festivālu “Latvju bērni danci veda” Daugavpilī.

Z.Meiere

26222123

03.05. plkst.9.00

Rēzeknē, Latgales vēstniecībā “GORS”

Latvijas skolotāju konference “E-KLASE 2018”.

A.Šķēls

29343189

08.05. plkst.11.00

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Novada skolu 1.- 4. klašu koru  konkurss.

L.Plešanova- Jarusova

26536791

09.05. plkst.10.00

Gulbenes pilsētas stadionā

Skolu sacensības vieglatlētikā A un B grupā.

A.Andževs

28705085

10.05.(izbraukšanas laiks tiks precizēts)

Rīgā, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā

Kursu nodarbību turpinājums “Kompetenču pieejas ieviešana, strādājot skolā”.

A.Birzniece

26698096

11.05. plkst.10.00

Gulbenes sākumskolā

Sociālo zinību konkurss “Mēs esam kopā” 5.- 6.klašu skolēniem.

D.Kļava

29610524

14.05. plkst.11.00

Gulbenes sporta centrā

Gulbenes novada deju programmas “Tā mēs mīļi dzīvojam” kopmēģinājums festivāla  lielkoncertam Daugavpilī.

Z.Meiere

26222123

15.05. plkst.11.00

Gulbenes novada domes 2.stāva zālē

VISC un reģionā organizēto mācību priekšmetu olimpiāžu un skolēnu zinātniskās konferences laureātu apbalvošana.

B.Muceniece

64497724

15.05. plkst.14.00

Gulbenes novada domes 2.stāva zālē

Izglītības iestāžu vadītāju sanāksme.

A.Šķēls

29343189

16.05. plkst.10.00

Gulbenes pilsētas stadionā

Vieglatlētikas četrcīņa C, D grupām.

A.Andževs

28705085

17.05.

(izbraukšanas laiks tiks precizēts)

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde- finālkonkurss “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”.

E.Zālīte

29335862

17.05. plkst.14.00

Gulbenes novada domē, 308.kab.

Gulbenes novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde.

V.Medne

26619643

19.05. un 20.05.

Līvānos

Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu nacionālais sarīkojums “Pulkā eimu, pulkā teku”.

A.Medejse

26404864,

21.05., 22.05

Eksāmens informātikā 12.klasei.

Atbildīgie par VPD skolās

21.05. plkst.10.00

Gulbenes sporta centra stadionā

Novada deju programmas “Tā mēs mīļi dzīvojam” kopmēģinājums festivāla lielkoncertam Daugavpilī.

Z.Meiere

26222123

22.05.

Centralizētais eksāmens latviešu valodā 12.klasei.

Atbildīgie par VPD skolās

23.05., 24.05

Eksāmens latviešu valodā 9.klasei.

Atbildīgie par VPD skolās

23.05. plkst.14.00 -17.00

Gulbenes novada domes 3.stāva zālē

Seminārs “Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs”.

A.Birzniece

26698096

24.05.

Litenē

1.- 4. klašu mūzikas un mākslas svētki ”Litenes ritenī”.

E.Trupavniece

26175387

25.05.

Centralizētais eksāmens matemātikā 12.klasei.

Atbildīgie par VPD skolās

26.05.

Daugavpilī

Tautas deju festivāls „Latvju bērni danci veda”. (Piedalās novada skolu 16 deju kolektīvi.)

Z.Meiere

26222123

28.05.

Eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē 12.klasei.

Atbildīgie par VPD skolās

29.05., 30 05

Eksāmens svešvalodā 9.klasei.

Atbildīgie par VPD skolās

31.05. plkst.13.00

Ozolkalnā

Senioru un strādājošo latviešu valodas skolotāju pasākums  "Ar dziesmu vasarā".

I.Kadile

22026088

01.06. plkst.10.00

Lizumā

Gulbenes novada Bērnu svētki.

D.Bumbure

29293925

01.06.

Eksāmens ģeogrāfijā 12.klasei.

Atbildīgie par VPD skolās

01.06. plkst.18.00

Gulbenes novada BJSS sporta zālē

Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas izlaidums.

A.Andževs

28705085

Sagatavoja: Baiba Muceniece

 64497724, 26619643