nometnes 20182018.gada vasarā Gulbenes novada jauniešu centri un izglītības iestādes organizē nometnes bērniem un jauniešiem, kuru ietvaros būs iespējams saturīgi pavadīt brīvo laiku, iepazīt nākotnes karjeras līkločus, latvisko dzīvesziņu, veselīga dzīvesveida pamatus, piedalīties sportiskās aktivitātēs un pilnveidot vieglatlētikas prasmes. Pieteikšanās nometnēm un plašāka informācija, sazinoties ar konkrētās nometnes vadītāju. Nometņus sarakstu skatīt šeit.

Informācija par nometnēm arī  citos Latvijas novados interneta saitē- http://nometnes.gov.lv.

Nometnes finansētas ar Gulbenes novada pašvaldības atbalstu un Eiropas Savienības fondu līdzekļiem projektu „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) un Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs (Nr.8.3.5.0./16/I/001) ietvaros.

Attēls

logmob