Drukāt

15.maijā Gulbenes novada pašvaldība teica paldies tiem Gulbenes novada skolēniem, kuri guvuši panākumus Valsts izglītības satura centrs (VICS) organizētājās un reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs un Latvijas skolēnu zinātniskajā konferencē šajā mācību gadā. Jauniešus uzrunāja Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs Arnis Šķēls un  izglītības metodiķe Baiba Muceniece, uzverot, ka novadam ir vajadzīgi gudri, asi un atjautīgi prāti.

Kā pateicību visi saņēma piemiņas suvenīru un naudas balvu. Labāko vidū: Kristiāna Belova, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas  9.klases skolniece – 1.vieta novada bioloģijas olimpiādē; Elza Martinova, Lizuma vidusskolas 9.klases skolniece - 1.vieta novada

bioloģijas, vēstures un latviešu valodas un literatūras olimpiādē, 2.vieta valsts olimpiādē latviešu valodā un literatūrā; Kristīne Berķe, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 10.klases skolniece – 1.vieta novada bioloģijas olimpiādē; Enija Baumgarte, Gulbenes 2.vidusskolas 10.klases skolniece – 1.vieta novada bioloģijas olimpiādē; Kristaps Melnis, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 10.klases skolnieks – 1.vieta novada angļu valodas olimpiādē, atzinība valsts olimpiādē angļu valodā; Dāvis Dubrovs, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 11.klases skolnieks – 1.vieta novada angļu valodas olimpiādē; Kārlis Bošs, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 10.klases skolnieks - 1.vieta novada matemātikas un ģeogrāfijas olimpiādē; Terēze Ance Putene, Gulbenes 2.vidusskolas  8.klases skolniece – 1.vieta novada mājturības un tehnoloģiju olimpiādē; Andis  Stepanovs, Gulbīša pamatskolas 9.klases skolnieks – 1.vieta novada mājturības un tehnoloģiju olimpiādē; Aivis Stepanovs, Gulbīša pamatskolas 8.klases skolnieks – 1.vieta novada mājturības un tehnoloģiju olimpiādē, Atzinība mājturības un tehnoloģiju valsts olimpiādē, Alise    Prancāne, Lejasciema vidusskolas 11.klases skolniece – 1.vieta novada  latviešu valodas un literatūras olimpiādē, Evelīna Vinogradova, Gulbenes 2.vidusskolas 11.klases skolniece – 1.vieta novadan krievu valoas olimpiādē (A grupa); Jana Bubiša, Gulbenes 2.vidusskolas 12.klases skolniece – 1.vieta novada krievu valodas olimpiādē (B grupa); Alise            Briede, Gulbenes 2.vidusskolas 10.klases skolniece -1.vieta novada krievu valodas olimpiādē (B grupa); Intars   Ilgsalietis, Gulbenes sākumskolas 6.klases skolnieks – 1.vieta novada matemātikas olimpiādē; Gunārs Ābeltiņš, Aleksis Miezītis, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 8.klases skolnieki - 1.vieta novada ģeogrāfijas olimpiādē komandu konkurencē; Anete         Akmene, Lizuma vidusskolas 3.klases skolniece – 1.vieta novada 3.klašu olimpiādē latviešu valodā; Dāvis Groševs, Gulbenes sākumskolas 3.klases skolnieks - Atzinība reģiona olimpiādē 3..klašu olimpiāde matemātikā; Kristians Elmārs Vanags Lizuma vidusskolas 3.klases skolnieks - 2.vieta reģiona 3.klašu olimpiādē matemātikā; Gustavs Aišpurs – Lukša, Stāķu pamatskolas 3.klases skolnieks - Atzinība reģiona 3.klašu olimpiādē matemātikā; Georgs Gibala, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 11.klases skolnieks - II pakāpe Latvijas 42. Skolēnu zinātniskajā konferencē.

Tāpat šajā reizē pateicību saņēma skolēnu pedagogi, kas viņus gatavoja pārbaudījumiem: Inga Kadile, Inga Sebre, Lizuma vidusskolas skolotājas, Aleksandra Birkova, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolotāja, Ēriks Bukovskis, Gulbīša pamatskolas skolotājs, Vija Anževa, Gulbenes sākumskolas skolotāja, Inese Bodunova, Stāķu pamatskolas skolotāja un Laura Anže, Gulbenes Mūzikas skolas skolotāja.

Kā balvu par ražīgo mācību gadu skolēniem pašvaldība dāvina ekskursiju uz Rīgu, kur būs iespēja apmeklēt Latvijas Republikas Ministru kabinetu, bet atceļā no Rīgas doties pastaigā pa Līgatnes dabas takām un ielūkoties Līgatnes padomju slepenajā  bunkurā.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste