Valsts robežsardzes koledžas profesionālās tālākizglītības programmas “Robežapsardze” (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) apguvei, par valsts budžeta līdzekļiem, uzņem Latvijas pilsoņus ar vidējo izglītību, kuriem līdz 2018.gada 20.augustam (ieskaitot 20.08.20180) ir pilni 18.gadi, kuri nav vecāki par 30 gadiem (dzimšanas datums ne agrāks kā 24.09.1988.) un ar savām personiskajām īpašībām, fizisko sagatavotību, veselības stāvokli, augumu (vīriešiem ne mazāks kā 168 cm, sievietēm ne mazāks kā 165 cm) ir piemēroti dienestam Valsts robežsardzē. Mācības Valsts robežsardzes koledžā (Robežsargu skolā — 1 gads).

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana:

  • no 2018. gada 1.jūnija līdz 20.jūlijam ( ja vidējā izglītība iegūta līdz 2017.gadam);
  • no 2018. gada 29.jūnija līdz 20.jūlijam ( ja vidējā izglītība iegūta 2018.gadā).

Kandidāti dokumentus iesniedz Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs:

  1. 1. VRS Viļakas pārvaldē, Garnizona iela 19, Viļaka, Viļakas novads, LV - 4583, tālrunis 64501918,
  2. 2. VRS Ludzas pārvaldē, Liepājas iela 2b, Ludza, LV - 5701, tālrunis 65703910, 65703915,
  3. 3. VRS Daugavpils pārvaldē, A.Pumpura iela 105b, Daugavpils, LV - 5417, tālrunis 65403749,
  4. 4. VRS Ventspils pārvaldē, Ostas iela 33, Ventspils, LV 3601, tālrunis 63604817,
  5. 5. VRS Rīgas pārvaldē, Rūdolfa ielā 5, Rīga, LV - 1012, tālrunis 67075791,
  6. 6. VRS Aviācijas pārvaldē, Isnaudas pagasts „Jaunsmilgas”, Ludzas novads, LV - 5701, tālrunis 65703986,

 

Plašāka informācija par uzņemšanas prasībām ir pieejama Valsts robežsardzes koledžas  mājas lapā www.vrk.rs.gov.lv, sadaļā "Reflektantiem" – Uzņemšanas noteikumi mācībām Valsts robežsardzes koledžā.