24.maijā Litenes estrādē “Parkalīcis” pulcējās Gulbenes novada skolu 1-4. klašu skolēni uz Mūzikas un mākslas svētkiem.  Skolām bija dots mājas darbs izgatavot vides objektu – Riteni. Visas skolas pielikušas izdomu un darbu, lai šie objektu būtu dažādi, interesanti un papildinātu Litenes Riteņu parku. Bērni darbojās dažādās darbnīcās, apguva jaunas prasmes darbā ar dabas materiāliem, veidošanas massu, apguva netradicionālo zīmēšanu ar aerosoliem, visiecienītāka bija  hennas darbnīca. Arī skolotājiem bija savs darbs – veidot ziedu riteni no līdzatvestajiem ziediem. Priecēja saule, priecēja putnu dziesmas Pededzes krastā, priecēja skanošās kora balsis un priecēja ciemiņi no Balviem “Pašapziņas celšanas studija “Lote “, Līgas Morozas Ušackas vadībā.

Paldies visiem par izturību, par aktīvu darbošanos, paldies par riteņiem.

Lai radoša, piedzīvojumiem bagāta vasara.

Litenes sākumskolas direktore Elita Trupavniece