Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļa ir apkopojusi izglītības darba pasākumus 2018.gada jūnijā. Ar aktivitātēm iepazīties šeit