Maija izskaņā Daugavpilī notika tautas deju festivāls "Latvju bērni danci veda", kurā piedalījās arī Gulbenes novada skolu tautisko deju kolektīvi. Viņu vidū: Gulbenes sākumskolas 3.-4.klases dejotāji, Gulbenes sākumskolas 5.klases, Gulbenes sākumskolas 6.klases, Gulbenes 2.vidusskolas 3.klases, Gulbenes 2.vidusskolas 4.-5.klases, Gulbenes 2.vidusskolas 6.-8.klases, Gulbenes 2.vidusskolas 9.-10.klases, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 7.-9.klases, Tirzas pamatskolas “Tūdaliņš”, Lizuma vidusskolas 3-4.klases un 5.-7.klases, Stāmerienas pamatskola 3.-6.klases, Lejasciema vidusskola 3.-6.klases, Stāķu pamatskola 2.-4.klases, Stāķu pamatskolas un Rankas pamatskolas dejotāji.
Festivāls sākās ar svētku gājienu uz Daugavpils Ledus halli, kurā risinājās lielkoncerts. Tajā savas deju programmas izdejoja apvienotie novadu un pilsētu deju kolektīvi. Gulbenes novada dejotāji saviļņoja skatītājus ar programmu "Tā mēs mīļi dzīvojam". Paldies dejotājiem un kolektīvu vadītājiem par ieguldīto darbu un izturību.
Jāpiebilst, ka festivālā piedalījās 4614 dejotāji no 225 deju kolektīviem.

Ranka

Spareni

Spares

Spares1

Lejasciems

Jana Igaviņa, Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste